4.1.3 Ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa ja yhteistyö keskeisten tahojen kanssa

Ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa ja yhteistyö keskeisten tahojen kanssa

Ohjauksen merkitys korostuu erityisesti koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Ammatinvalinta- ja uraohjausta tehdään koko lukio-opintojen ajan.  
  
Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjausta koskevasta yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa. Perus-, toisen ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä niveltietoihin, kurssitarjontaan ja opiskelijoiden valintoihin liittyvissä asioissa sekä jatko-opiskelumahdollisuuksien esittelyssä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus suorittaa jo lukioaikana korkea-asteen opintoja. Opinto-ohjaaja osallistuu oppilaitosten yhteisiin koulutus- ja yhteistyötapaamisiin. Opinto-ohjaaja pitää yhteyttä myös työvoimaviranomaisiin ja yrityselämän edustajiin osallistumalla näiden järjestämiin koulutus- ja yhteistyötilaisuuksiin.

Alueellinen monialainen yhteistyö 

a.) Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen, työ- ja elinkeinopalvelut 

Tehdään yhteistyötä yrittäjyyttä tukevien alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden ja toimijoiden sekä TE-palveluiden, ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa. 

b.) Yhteistoiminta sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden kanssa 

Tehdään tarvittaessa yhteistyötä paikallisen nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön sekä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa, jotta opiskelijat pystyvät hakeutumaan nuorille tarkoitettuihin palveluihin ja harrastustoimintaan.

c.) Kansainvälisyysosaaminen 

Opiskelijoita informoidaan kansainvälisistä opiskelu-, työharjoittelu-, vapaaehtoistoiminta- ja työntekomahdollisuuksista ulkomailla.  

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä