5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Opintojakso tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai hylätyksi. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 17 §.)

Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat. Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi tässä opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä. Koulukohtaisten valinnaisten opintojaksojen arviointitapa on määritelty kunkin opintojakson kuvauksessa.

Arvosanaa voidaan täydentää ja täsmentää kirjallisesti annetulla sanallisella arvioinnilla tai arviointikeskustelussa annetulla palautteella.

Kesken oleva opintojakso merkitään Wilman arviointikirjaan kirjaimella X. Tämän lisäksi kyseisen opintojakson sanallisen arvioinnin kohtaan merkitään syy, miksi suoritus on kesken sekä se, mihin mennessä ja miten suoritusta on täydennettävä. Opiskelijahuollollisista syistä opiskelija ja opintojakson opettaja voivat sopia pidemmästä suoritusajasta ja/tai vaihtoehtoisesta suoritustavasta. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa loppuun, vaan jättää sen opiskelun kesken, merkitään opintojakso Wilman arviointikirjaan kirjaimella K. Tällöin opintojakso on suoritettava uudelleen. 

Lukiolain (714/2018) 37 §:n 3 momentin mukaan opiskelijalle tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa opintojaksolla edellytetyt tiedot ja taidot, mikäli hän ei ole suorittanut opintojaksoa hyväksytysti.

Opiskelijalla on oikeus korottaa sekä hyväksyttyä että hylättyä arvosanaa siten, että hän voi osoittaa osaamistaan opintojakson keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Arvioinnin tulee tällöinkin olla monipuolista. Lopulliseksi arvosanaksi tulee eri uusimiskertojen arvosanoista paras. Hyväksytyn arvosanan uusimisesta opiskelija sopii erikseen aineenopettajan kanssa.

Hylättyä opintojaksoa voi yrittää suorittaa hyväksytysti pääsääntöisesti yhtenä uusintakoepäivänä ja/tai hylätyn arvosanan antaneen opettajan kanssa sovittavin lisänäytöin. Mikäli opiskelija ei saa hylättyä opintojaksoa suoritettua hyväksytysti uusintakerralla ja/tai lisänäytöillä, tulee hänen opiskella kyseinen opintojakso kokonaan uudestaan osallistumalla opetukseen tai suorittamalla opintojakso itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä