5.2.2 Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Osa lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvistä opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti, jos se ei vaaranna koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja opiskelijan edellytyksiä oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalle voidaan vastaavin edellytyksin myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti. (Lukiolaki 714/2018, 25 §.)

Itsenäiseen opintojaksojen opiskeluun liittyvistä rajoitteista kerrotaan kyseisten opintojaksojen kohdalla, mikäli niitä on. Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

Jos opiskelija opiskelee opintojakson kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laajasti ja monipuolisesti. Tavoitteiden suuntaisen etenemisen seuraaminen itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla edellyttää summatiivisen arvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös formatiivista arviointia. Opiskelijan ja opettajan yhteydenpito suullisen palautteen merkeissä tai kirjallisen palautteen antaminen kesken itsenäisen suorituksen palautettavasta tehtävästä on monipuolisen arvioinnin edellytys.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä