1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Opetussuunnitelman sisältö

Joensuun Aikuislukion aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

 • toiminta-ajatus ja arvopainotukset

 • lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) tuntijaon mukainen koulutuksen järjestäjän hyväksymä aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako

 • kieliohjelma

 • toimintakulttuurin pääpiirteet

 • oppimiskäsitys, opiskeluympäristöt ja -menetelmät

 • itsenäisen opiskelun periaatteet

 • laaja-alaisen osaaminen osa-alueet

 • oppiaineiden tehtävät, oppiaineiden opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi

 • opintojaksojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen ja arviointi opintojaksoittain

 • yhteistyö muiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa

 • yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä muiden tahojen kanssa

 • työelämä- ja kansainvälisyysosaaminen

 • ohjaussuunnitelma

 • oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus

 • kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

 • opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi

 • toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

Opetussuunnitelmassa kuvataan myös kaikkien siihen sisältyvien opintojaksojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi, koska oppilaitoksemme järjestää etäopetusta ja voi myöntää lukiodiplomeja, niiden eri muodot määritellään tässä opetussuunnitelmassa.

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) 5 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Joensuun Aikuislukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on sisällytetty tähän opetussuunnitelmaan liitteeksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä