Opettajille

Mitä Lapset puheeksi on?

Joensuun perusopetuksessa ja Siun soten palveluissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi (LP) –menetelmä. Kouluissa sitä tarjotaan kaikille 1. ja 7. luokkalaisille lukukauden alussa. Lisäksi LP-menetelmää voidaan käyttää tarvittaessa muillakin luokka-asteilla esimerkiksi tutustumisen välineenä, uuden oppilaan tai luokan kohdalla sekä huolitilanteissa. Myös huolta herättävissä koulupoissaoloissa tai kiusaamiseen liittyvissä teemoissa LP:n avulla voidaan päästä pintaa syvemmälle, lasten ja nuorten elämää kokonaisvaltaisesti tarkastellen. LP ei ole pelkästään huolten kartoittamisväline vaan sitä voidaan käyttää aina kun halutaan saada kokonaiskuva lapsen tai nuoren elämäntilanteesta. LP:n avulla sanoitetaan vahvuuksia ja pyritään tukemaan pärjäävyyttä sekä hyvinvointia koulussa.

"Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii ja kasvaa"

Tällä hetkellä Lapset puheeksi- työmenetelmä on käytössä Joensuussa Nepenmäen, Pataluodon, Hammaslahden, Pyhäselän, Enon, Uimaharjun, Utran ja Heinävaaran kouluissa. Lapset puheeksi työ alkoi Joensuussa vuonna 2018. Nyt LP-koulutuksen on saanut 84 opettajaa ja oppilashuollon työntekijää ja LP-keskusteluja on pidetty aikavälillä 2018-2020 yhteensä n. 600 kpl, lähinnä 1. ja 7.-luokilla. (tilanne 29.5.2020)

Vanhempien antama palaute

LP- keskustelun jälkeen keskusteluun osallistuneilta vahnemmilta pyydetään palautetta LP-menetelmää koskien. 90% vastanneista vanhemmista koki LP- keskustelun olleen erittäin (41%) tai melko (49%) hyödyllinen. (Pohjois-Karjala, aikaväli 1.8.-31.12.2019, n=287)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä