Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

UE7 Kohti uskonnon ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen alueet  

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään uskonnon pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen sisältöjä. Opittuja asioita sovelletaan ajankohtaisiin aiheisiin ja syvennetään myös taustatieteidenteologian ja uskontotieteen tuntemusta. Harjoitellaan uskonnon ainereaalin tehtäviin vastaamista ja yo-tukinnon koeympäristön sovellusohjelmien käyttöä.  

Kaikki laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat esillä uskonnon valtakunnallisten opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti 

  

Opintojakson tavoitteet:  

Luodaan kokonaiskuva lukion uskonnon opintojaksojen sisällöistä ja saavutetaan hyvä valmius uskonnon ylioppilaskirjoituksissa menestymiselle. 

 

Opintojakson sisällöt  

 Opintojaksossa kootaan yhteen ev.lut uskonnon eri opintojaksojen teemoja tarkastellen esim.  

  • pyhien kirjojen vaikutusta poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön taustalla 
  • uskonnollisen uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta 
  • kristinuskon sisäistä kehitystä ja ekumenian kysymyksiä 
  • uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten suhteita ja uskontoja katsomusdialogin kysymyksiä  

  

Opintojakson arviointi:  

Opintojakson hyväksytty suorittaminen perustuu aktiiviseen työskentelyyn ja monipuoliseen näyttöön opintojaksolla asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä