Oppilashuolto

Karhunmäen koulun oppilashuolto

Oppilashuolto Karhunmäen koulussa

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltotyössä painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Koulun yhteisöllisen oppilashuollon ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, erityisopettajat sekä erikseen pyydettäessä oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä lisäksi sidosryhmien edustajia. Ryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin suora asiakastyö.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Myös oppilas ja/tai huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä. Siihen kuuluvat asiankäsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt, jotka ryhmän kokoaja kutsuu koolle. Ryhmässä käsitellään mm. oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita.
Läsnä ovat ne henkilöt, joiden läsnäoloon on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus.

Pedagoginen moniammatillinen käsittely
Perusopetuslain mukaisessa moniammatillisessa käsittelyssä ovat tarpeen mukaan mukana rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina on koulunkäynnin tuki (yleinen, tehostettu, erityinen), kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja mahdollisesti oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa.

 

Oppilashuollon henkilökunta

  • Koululääkäri työskentelee koululla ennalta ilmoitettuina päivinä n. kaksi kertaa /kk
     

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä