Opiskeluhuoltosuunnitelma

opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa koko kouluyhteisön hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä toimista, samoin kuin toiminnan arvioinnista.

Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä erityisopettaja tai yhdysopettaja. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat yhdysopettaja, erityisopettaja, rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa koululääkäri.

Tarvittaessa kokoukseen osallistuu luokanvalvoja, aineenopettaja ja/tai muita oppilashuollon tukiryhmien edustajia, samoin kuin oppilaskunnan ja huoltajien edustajia. Mukaan voidaan kutsua myös muita koulun sidosryhmien ja viranomaistahojen edustajia.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin toiminnassa korostuu kouluyhteisöön ja oppilaskuntaan perehtyminen. Toiminnan ydin on yhteisön ja luokan ilmapiiriä tukemalla auttaa yksilöitä.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö osallistuu yhdessä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa yhteisten teemapäivien ja oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestelyihin. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, mutta sen lisäksi opiskeluhuoltoryhmä vastaa esille tulevien yhteistä huolta aiheuttavien ilmiöiden käsittelystä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

Tärkeän tehtävän hoitamiseksi opiskeluhuoltoryhmän jäsenten tulee olla tietoisia erilaisista ilmiöistä ja olosuhteista koulussa. Sitä varten jokainen ryhmän jäsen on aina valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin esille tuomista, selvittelyä vaativista asioista, ja tarvittaessa puuttumaan niihin. Myös suoraan oppilailta tai huoltajilta saadut viestit huomioidaan heti. Opiskeluhuoltoryhmä arvioi ja valmistelee erilaisia hyvinvointia lisääviä toimia koulussa.

Huoltajien kannattaa aina ensin olla yhteydessä lapsensa opettajaan/opettajiin/luokanvalvojaan silloin, kun heillä nousee huoli lapsen opiskelusta tai jaksamisesta, ja yrittää selvittää tilanne yhdessä lapsen ja hänen opettajiensa kanssa.

Opiskeluhuoltoryhmä kuulee kerran lukukaudessa kaikkien luokka-asteiden luokanvalvojia yhteisesti. Keskustelemme yleisellä tasolla ko. luokka-asteiden asioista ja luokanvalvojien esille tuomista ajankohtaisista kysymyksistä ja ilmiöistä.

Opiskeluhuoltoryhmän palaverimuistiot löytyvät koulun sivuilta Pedanetista oppilashuolto veräjästä.

Opiskeluhuoltoryhmän palaverien aiheet tarkentuvat sitä mukaa, kun erilaisia tarpeita tulee esille. Myös oppilailta, samoin kuin vanhemmilta ja huoltajilta voi tulla kysymyksiä tai ehdotuksia, jotka koskevat kouluyhteisön hyvinvointia, jolloin niitä käsitellään opiskeluhuoltoryhmässä. Usein koulun opiskeluhuoltoryhmä myös huolehtii erilaisiin valtakunnallisiin (esim. Kouluterveyskysely) tai paikallisiin kyselyihin vastaamisesta.

Opiskeluhuoltoryhmässä sovitaan tarvittaessa asian käsittelyn etenemisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (esim. oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän perustaminen, luokan ilmapiirikartoitus tms.).

Huom! Oppimisen tukeen liittyvät palaverit ja asiakirjat kirjataan Wilmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä