Jämsän perusopetuksen järjestyssäännöt

Jämsän perusopetuksen järjestyssäännöt

KOHTELIAISUUS ON KAUNISTA

 • Muistan auttaa, kiittää ja tervehtiä. Kielenkäyttöni on asiallista.
 • Pukeudun tarkoituksenmukaisesti ja sään huomioiden. Ulkovaatteet jätän sisään tullessani naulakkoon.
 • Annan toisille työrauhan
 • Käytän huolellisesti ja vain luvan kanssa muiden – myös koulun – omaisuutta.
 • Olen rehellinen.
 • Kunnioitan toistemme työtä, siksi keskityn ja osallistun opetukseen saamieni ohjeiden mukaan. Opetusta häiritsevät laitteet ja esineet pidän suljettuna repussa, taskussa tai pulpetissa oppitunnin ajan.
 • Saavun ajoissa oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin. Välitunnilta siirryn viivyttelemättä tunnille ja tunnilta välitunnille.
JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ
 • Noudatan opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.Pysäköin polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille.
 • Välitunnit vietän koululla erikseen määrätyllä välituntipihalla. Välituntileikkeihin ja – peleihin osallistuessani sitoudun yhteisiin sääntöihin.
 • Huoltajani ilmoittaa sairauspoissaoloni kouluun ja anoo luvan muuhun poissaolooni hyvissä ajoin etukäteen (luokanopettaja/ -valvoja enintään 5 päivää, rehtori yli 5 päivää)
TOIMIN MUIDEN KANSSA RAKENTAVASTI
 • Hyväksyn toisten erilaisuuden, kunnioitan kavereideni koskemattomuutta ja jos huomaan kiusaamista, ilmoitan siitä kouluni aikuiselle.Osaan kuunnella muidenkin puheenvuoroja ja vältän toisten päälle puhumista. Pyydän puheenvuoroni viittaamalla.
 • Yhteisissä töissä tavoittelen parasta mahdollista yhteistä työn tulosta.
SELVITÄMME YHDESSÄ ONGELMATILANTEET
 •  Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitan asiasta vastuussa olevalle aikuiselle tai lähimmälle opettajalle
 • Pyydän koulumme aikuiselta apua tilanteissa, joita en osaa itse tai yhdessä kavereiden kanssa ratkaista.
VIIHTYISYYDEN LUOMME ITSE
 •  Huolehdin omalta osaltani työrauhasta.
 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti.
 • Siivoan työskentelyni lopuksi työpisteeni ja huolehdin omalta osaltani muustakin ympäristöni siisteydestä.
RUOKAILEN ASIALLISESTI
 • Hyvät tavat lisäävät viihtyisyyttä myös ruokailussaSyön riittävästi jaksaakseni opiskella koko päivän.
 • Palautan astiat sovittuun paikkaan
NOUDATAMME SUOMEN LAKIA, SIKSI ESIMERKIKSI
 • Tupakointivälineiden, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti kielletty kaikilta koko koulun alueella ja koulun tapahtumissa
 • Perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ainoastaan opettajien luvalla
 • Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatan liikennesääntöjä
MUISTAMME, MIKSI KÄYMME KOULUA
 • Opiskelu on työni. Hoidan sen niin hyvin kuin mahdollista. Oppiminen on myös oikeuteni ja iloni.
 • Hoidan annetut kotitehtävät huolellisesti.
RIKKOMUSTA SEURAA OJENNUS
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa kouluaikana sekä koulun järjestämissä tapahtumissa ja retkillä.
 • Koulussamme noudatetaan perusopetuslakia. Siksi esimerkiksi häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. Muissa järjestyksen tai ohjeiden rikkomisissa puututaan oppilaan käytökseen ensisijaisesti kasvatuskeskustelun avulla. Tapauksissa, joissa rikkomus jatkuu, voidaan määrätä jälki-istuntoa tai erottaa oppilas määräajaksi.  

KOULUKOHTAISET LISÄYKSET KUOREVEDEN JA LÄNKIPOHJAN KOULUILLE:

 1. Kovan sateen tai pakkasen aikana oppilaat voivat olla sisällä välituntisin. Ohjeellinen pakkasraja on -18 astetta. Välituntivalvoja tekee kuitenkin tarvittaessa yksityiskohtaisen tulkinnan siitä, ollaanko sisällä vai ulkona.
 2. Talviaikana liukumäessä voi laskea ainoastaan istumalla liukurissa tai pulkassa ja vain yksi laskija kerrallaan. Välituntivalvoja voi sääolosuhteiden tai muun seikan johdosta rajoittaa tai kieltää laskemisen joko yksittäiseltä oppilaalta tai koko mäestä.
 3. Lumipallolla ei saa heittää toista henkilöä.
 4. Rullalautoja ja potkulautoja saa käyttää 5. luokkalaiset tai vanhemmat ainoastaan niille erikseen osoitetulla piha-alueella kypärää käyttäen.
 5. Pihan istutuksia on varjeltava vaurioitumisilta pihapeleissä.
 6. Pihasählyssä on kovalla pallolla pelattaessa käytettävä suojalaseja.
 7. Yksityiskohtaiset toimintaohjeet erilaisiin tulkintoihin tekee aina välituntivalvoja, jonka ohjeita on noudatettava

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä