Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen toimintaa ohjaa opettaja Pekka Koivuniemi.

Juokslahden koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv 2018-2019 ovat seuraavat: