Lomakkeita ja ohjeita

Jämsän perusopetuksen järjestyssäännöt

KOHTELIAISUUS ON KAUNISTA

 • Muistan auttaa, kiittää ja tervehtiä. Kielenkäyttöni on asiallista.

 • Pukeudun tarkoituksenmukaisesti ja sään huomioiden. Ulkovaatteet jätän sisään tullessani naulakkoon.

 • Annan toisille työrauhan

 • Käytän huolellisesti ja vain luvan kanssa muiden – myös koulun – omaisuutta.

 • Olen rehellinen.

 • Kunnioitan toistemme työtä, siksi keskityn ja osallistun opetukseen saamieni ohjeiden mukaan. Opetusta häiritsevät laitteet ja esineet pidän suljettuna repussa, taskussa tai pulpetissa oppitunnin ajan.

 • Saavun ajoissa oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin. Välitunnilta siirryn viivyttelemättä tunnille ja tunnilta välitunnille.

JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ

 • Noudatan opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

 • Pysäköin polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille.

 • Välitunnit vietän koululla erikseen määrätyllä välituntipihalla. Välituntileikkeihin ja –peleihin osallistuessani sitoudun yhteisiin sääntöihin.

 • Huoltajani ilmoittaa sairauspoissaoloni kouluun ja anoo luvan muuhun poissaolooni hyvissä ajoin etukäteen (luokanopettaja/ -valvoja enint. 5 pvää, rehtori yli 5 pvää)

TOIMIN MUIDEN KANSSA RAKENTAVASTI

 • Hyväksyn toisten erilaisuuden, kunnioitan kavereideni koskemattomuutta ja jos huomaan kiusaamista, ilmoitan siitä kouluni aikuiselle.

 • Osaan kuunnella muidenkin puheenvuoroja ja vältän toisten päälle puhumista. Pyydän puheenvuoroni viittaamalla.

 • Yhteisissä töissä tavoittelen parasta mahdollista yhteistä työn tulosta.

SELVITÄMME YHDESSÄ ONGELMATILANTEET

 • Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitan asiasta vastuussa olevalle aikuiselle tai lähimmälle opettajalle

 • Pyydän koulumme aikuiselta apua tilanteissa, joita en osaa itse tai yhdessä kavereiden kanssa ratkaista.

VIIHTYISYYDEN LUOMME ITSE

 • Huolehdin omalta osaltani työrauhasta.

 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti.

 • Siivoan työskentelyni lopuksi työpisteeni ja huolehdin omalta osaltani muustakin ympäristöni siisteydestä.

RUOKAILEN ASIALLISESTI
 • Hyvät tavat lisäävät viihtyisyyttä myös ruokailussa

 • Syön riittävästi jaksaakseni opiskella koko päivän.

 • Palautan astiat sovittuun paikkaan.

 • Kävelen ruokalaan ja ruokalasta, toivotan keittäjälle hyvät huomenet ja muistan kiittää ruoasta.

NOUDATAMME SUOMEN LAKIA, SIKSI ESIMERKIKSI

 • Tupakointivälineiden, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti kielletty kaikilta koko koulun alueella ja koulun tapahtumissa

 • Perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ainoastaan opettajien luvalla

 • Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatan liikennesääntöjä

MUISTAMME, MIKSI KÄYMME KOULUA

 • Opiskelu on työni. Hoidan sen niin hyvin kuin mahdollista. Oppiminen on myös oikeuteni ja iloni.

 • Hoidan annetut kotitehtävät huolellisesti.

RIKKOMUSTA SEURAA OJENNUS

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa kouluaikana sekä koulun järjestämissä tapahtumissa ja retkillä.

 • Koulussamme noudatetaan perusopetuslakia. Siksi esimerkiksi häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. Muissa järjestyksen tai ohjeiden rikkomisissa puututaan oppilaan käytökseen ensisijaisesti kasvatuskeskustelun avulla. Tapauksissa, joissa rikkomus jatkuu, voidaan määrätä jälki-istuntoa tai erottaa oppilas määräajaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä