Valinnaisaineopas 8.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2020-2021

Valinnaisaineopas lukuvuodelle 2021-2022

VALINNAISAINEOPAS 9. luokan valinnaisiin

Valinnaisaineet päättää oppilas yhdessä huoltajan kanssa. Valintojen tulisi perustua kiinnostukseen, taipumuksiin, harrastuksiin, jatko-opintosuunnitelmiin ja/tai aikaisempaan koulumenestykseen. Valintoja ei ole hyvä tehdä kaverin valintoihin perustuen.

Valinnat tulee miettiä huolella, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen myöhemmin on usein haastavaa, joskus jopa mahdotonta (esim. olemassa olevaan ryhmään ei sovi uusia oppilaita).

On hyvä tietää, että

 • kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta.
 • jonkin tietyn valinnaisen opiskelu ei ole ehtona pyrittäessä jatko-opintoihin, mutta hyvästä valinnaisaineen numerosta on apua pyrittäessä toisen asteen opintoihin
 • valinnaisaineet arvioidaan arvosanoilla 4 – 10 tai asteikolla hyväksytty/hylätty

Jos englanti ja ruotsi sujuvat suuremmitta ongelmitta (arvosana vähintään 8), mieti haluaisitko opiskella vielä lisää kieliä. HUOM! KIELIVALINTA ON AINA KAHDEN VUODEN VALINTA, 8.-luokalle valittu kieli jatkuu siis myös 9.-luokalla. Kielistä tulee kokeita ja kotitehtäviä.

 

MITÄ JA MITEN VALITAAN

 1. luokkalainen valitsee 9. luokkaa varten viisi (5) kurssia seuraavasti:
 • T&T-valinnaisista = Taide- ja taitoaineen valinnaisista valitaan

1 KAHDEN TUNNIN KURSSI

 

 • VAL-valinnaisista = vapaasti valittavista valinnaisista valitaan

1 KAHDEN TUNNIN KURSSI JA 1 YHDEN TUNNIN KURSSI tai 3 YHDEN TUNNIN KURSSIA. Kurssit saavat olla samaa ainetta.

 

Valinnat tehdään erilliselle valintalomakkeelle ja se palautetaan viimeistään perjantaina 5.2.2021 kansliaa ja monistamoa vastapäätä olevaan valkoiseen OPON postilaatikkoon (käytävällä).


 

T&T-valinnaiset = Taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valitaan 1 kahden tunnin kurssi

KOTITALOUS

Kotitalous 2 (KOT4, KOT5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • valmistetaan monipuolisesti ruokaa sekä leivonnaisia
 • syvennetään opittuja kotitaloustaitoja ja - tietoja
 • lisätään omatoimisuutta ja kriittistä ajattelua
 • suunnitellaan ateriakokonaisuuksia
 • työskennellään ryhmissä ja itsenäisesti

KUVATAIDE

Kuvataide 2 (KUT4, KUT5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • kuvallisen ilmaisun kehittämistä piirustuksen, maalauksen ja kolmiulotteisen työskentelyn eri tekniikoita ja materiaaleja soveltaen
 • maailman ja Suomen taiteen teoksiin tutustumista
 • mahdollisesti näyttelykäynti lähialueen museoon

KÄSITYÖ

Käsityö 2 (KST4, KST5)

(kahden (2) tunnin kurssi

Opitaan uusia käsityön tekniikoita ja erilaisten materiaalien käyttöä. Toteutetaan persoonallisia ja oppilaan itsensä näköisiä tuotteita. Kurssi pyritään suunnittelemaan oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Numeroarviointi.

Oppilas tekee suuntautumisvalinnan oman mielenkiinnon mukaan.

 

 1. Tekninen suuntautuminen
 • puutöitä, metallitöitä, kone- ja sähköopin töitä ja muovitöitä,
 • teknistä piirtämistä ja suunnittelua,
 • erilaisia korjaus- ja asennusprojekteja.

 

 1. Tekstiilisuuntautuminen
 • opitaan monipuolisesti erilaisia käsityötekniikoita
 • Kerrataan mm. Ompeluun liittyviä perusasioita
 • käytetään ja yhdistellään erilaisia materiaaleja (kangas, lanka, jne.),
 • suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käsityötuotteita oman tarpeen/mielenkiinnon mukaan

 

 

LIIKUNTA

Liikunta 2: Virkistystä liikunnasta (LIT4, LIT5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin, myös uusia lajeja kokeillen.
 • Kurssiohjelma suunnitellaan oppilaiden ideoiden ja toiveiden pohjalta monipuolisia liikuntaympäristöjä hyödyntäen.
 • 2 viikkotuntia
 • Toimintaympäristönä koulun sali sekä lähialueen liikuntaympäristöt vuodenaika huomioiden.

MUSIIKKI

Musiikki 2 (MUT4, MUT5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • Lauletaan ja soitetaan yhdessä valittua monipuolista ohjelmistoa.
 • Kuunnellaan musiikkia.
 • Kurssin aikana on mahdollista valmistaa jokin yhdessä sovittu projekti
 • Esiinnytään mahdollisesti koulun tilaisuuksissa.

 

 

VAL -valinnaiset = Vapaasti valittavat valinnaiset. Valitaan 1 kahden tunnin kurssi ja 1 yhden tunnin kurssi TAI 3 yhden tunnin kurssia. Saavat olla samaa ainetta. POIKKEUS on kotitalous, jossa voi valita kurssin joko pitkänä (2 tuntia) tai lyhyenä (1 tunti).

KÄSITYÖ

Kierrätä ja tuunaa tekstiilejä (TSV4, TSV5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • hyödynnetään vanhoja materiaaleja uudelleen sekä uudistetaan vanhoja tai kuluneita tuotteita
 • opitaan uusia tekstiilityön tekniikoita ja erilaisten materiaalien käyttöä ja yhdistelemistä
 • valmistetaan tekstiilityön tekniikoilla esim. sisustuselementtejä, vaatteita tai asusteita, jotka voivat olla kierrätysmateriaalista kokonaan tai vain osittain
 • kurssin tarkempi sisältö suunnitellaan oppilaan oman mielenkiinnon mukaan
 • numeroarviointi

 

Koruja, koristeita ja asusteita (Tsv6)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • toteutetaan koruja, asusteita ja koristeita vapaavalintaisin menetelmin
 • opitaan uusia tekstiilityön tekniikoita ja erilaisten materiaalien käyttöä, kuten vaikkapa makramee
 • perehdytään mahdollisuuksien mukaan erikoistekniikoihin
 • kurssin tarkempi sisältö suunnitellaan oppilaan oman mielenkiinnon mukaan
 • numeroarviointi

 

Puu- ja metallityö (TNV4, TNV5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • Vaatii puu- ja metallityön kurssin suorituksen.
 • Jo opittujen taitojen perusteella itse suunniteltu työ, oman valinnan mukaan.
 • numeroarviointi

 

Kokeileva tekninen työ (Tnv6)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Perehdytään johonkin erityistekniikkaan.
 • Työ voi olla integroitu johonkin materiaaliin.
 • Puu- tai metallisorvaus, taonta, entisöinti.
 • hyväksytty/hylätty

 

 

KOTITALOUS (HUOM! Vain toisen voi valita)

Kotitalous (KOV4, KOV5)

(Kahden (2) tunnin kurssi)

 • Sovelletaan ja harjoitellaan kotitaloudessa aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja.
 • Kurssi koostuu pääosin käytännön työskentelystä kotitalousluokassa.
 • Kurssi voi sisältää joitakin yritysvierailuja.
 • Kurssimateriaalina käytetään monipuolisesti eri lähteitä.
 • Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Kotitalous (Kov6)

(Yhden (1) tunnin kurssi)

 • Sovelletaan ja harjoitellaan kotitaloudessa aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja.
 • Kurssi koostuu pääosin käytännön työskentelystä kotitalousluokassa.
 • Kurssi voi sisältää joitakin yritysvierailuja.
 • Kurssimateriaalina käytetään monipuolisesti eri lähteitä.
 • Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.
 • Hyväksytty/hylätty.

YRITTÄJYYS

Yrittäjämäinen toimintapa (YTV4, YTV5)

(kahden (2) tunnin kurssi)

 • Parannetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja päämäärätietoisuutta, luovuutta, yritteliäisyyttä ja yhteistyötaitoja
 • Suunnitellaan aktiviteetti alakoulun luokalle ja toteutetaan se yhtenä päivänä
 • Numeroarviointi

 

Yrittäjämäinen toimintapa (Ytv6)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Parannetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja päämäärätietoisuutta, luovuutta, yritteliäisyyttä ja työelämätaitoja.
 • Tutustutaan yrittäjämäiseen toimintatapaan neljän eri teeman kautta ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia.
 • Pidetään puhe ja harjoitellaan tekemään työhakemus ja ansioluettelo
 • Hyväksytty/ hylätty

 

Yrittäjämäinen toimintatapa (Ytv7)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Parannetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja päämäärätietoisuutta, luovuutta, yritteliäisyyttä ja yhteistyötaitoja
 • Suunnitellaan aktiviteetti alakoulun luokalle ja toteutetaan se yhtenä päivänä
 • Hyväksytty/ hylätty

 

KIELET

Ranska (RAV3, RAV4)

(kahden (2) tunnin kurssi) jatkuu 8. luokalta

Jatkuu 8. luokalta samoin tavoittein. Ei ole mahdollista aloittaa 9. luokalla uutena kielenä.

 

Saksa (SAV3, SAV4)

(kahden (2) tunnin kurssi) jatkuu 8. luokalta

Jatkuu 8. luokalta samoin tavoittein. Ei ole mahdollista aloittaa 9. luokalla uutena kielenä.

 

Espanjan kieli (Esv1)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • tutustutaan espanjan kielen alkeisiin
 • opetellaan selviytymään espanjan kielellä arkielämän puhetilanteissa
 • opitaan tervehtimään, keskustelemaan voinnista, käymään ostoksilla, tilaamaan syötävää ja juotavaa kahvilassa sekä kertomaan itsestä
 • tutustutaan espanjalaiseen kulttuuriin
 • Arviointi hyväksytty/hylätty

 

LUONNONTIETEET

Tietotekniikka (ATV2)

(Kahden (2 tunnin kurssi))

Opetellaan taulukkolaskentaa Excelillä tai vastaavalla. Oman valinnan mukaan ohjelmointia tai kotisivujen tekemistä. 3D-kappaleiden suunnittelua ja tulostamista 3D-tulostimella.

Numeroarviointi

 

Tietotekniikka, Koodaus (Atv3)

(yhden (1) tunnin kurssi)

Opetellaan ohjelmoinnin alkeita sekä graafisilla ohjelmointikielillä, että Python-ohjelmointikielellä. Kokeillaan yksinkertaisen pelin tekemistä.

Numeroarviointi.

 

Matematiikkaa lukioon aikoville (Mav3)

(yhden (1) tunnin kurssi)

Vahvistetaan peruskoulun matematiikan taitoja. Tutustutaan lukiossa käytettäviin matemaattisiin sovelluksiin ja ohjelmistoihin

hyväksytty / hylätty

 

 

Tutkiva luonnontiede (Luv2)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Syvennetään luonnontieteiden (biologia, kemia, fysiikka) tietämystä
 • Perehdytään ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelluksiin sekä nykypäivän tutkimuksiin oppilaiden mielenkiinnon mukaan
 • Tutkittavat työt ja aiheet valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan
 • Mahdollisuuksien mukaan vierailu lähialueen yrityksissä
 • Arvioinnin perusteena toimii työskentely ja siitä raportointi

 

Iloa ympäristöstä (Bgv1)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Toiminnallinen kurssi, joka yhdistää eri oppiaineita (esim. biologia, maantieto, liikunta, kuvaamataito)
 • Käytännön tekemistä esim. retkeilyä, luontokuvausta ja maisemamaalausta
 • Kurssisisältö vaihtelee vuosittain ajankohdan ja mielenkiinnonkohteiden mukaan
 • Arvioinnin perusteena toimii työskentely ja siitä raportointi

 

MUSIIKKI

Musiikkiteknologia (Muv3)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Tehdään ja käsitellään musiikkia tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden avulla
 • Käytetään erilaisia musiikkiohjelmia, laaditaan omia kappaleita, käsitellään ja muokataan ääntä
 • Äänimateriaalina voidaan käyttää joko valmiita pohjia tai itse laulettua/soitettua ääntä
 • hyväksytty/hylätty

 

Helppoa musisointia (Muv4)

(yhden (1) tunnin kurssi)

 • Kerrataan ja harjoitellaan eri soitinten soittoa
 • Soitetaan yhdessä HELPPOJA kappaleita
 • Lauletaan ja kuunnellaan musiikkia
 • Aiempaa soittotaitoa ei vaadita
 • hyväksytty/hylätty

 

 

LIIKUNTA

Liikuttaja-kurssi (Liv2)

(yhden (1) tunnin kurssi)

Kehitetään koulun liikuntakulttuuria oppilaiden omia ideoita jalostaen. Tutustutaan samalla siihen, millaista liikunta- ja nuoriso-ohjausalalla olisi työskennellä. Suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ideoiden pohjalta yhdessä opettajien kanssa kouluun liikunnallista toimintaa kuten esim. liikuntatapahtumia, taukoliikuntaa, välkkätoimintaa. Ideoidaan ja kehitetään kouluympäristöön lisää aktiivista tekemistä. Tutustutaan (liikunnan)ohjauksen perusteisiin esim. järjestämällä alakoululle liikuntahetkiä ym.

 • Toimintaympäristönä koulualue lähiympäristöineen. Voidaan tehdä vierailuja myös alakouluille.

Hyväksytty/hylätty

 

HISTORIA

Maailmanhistoria (Hyv2)

(yhden (1) tunnin kurssi) HUOM. Mahdollisuus nostaa historian päättöarvosanaa.

Syventävä historian kurssi. Käsitellään mahdollisuuksien mukaan historian eri aikakausia. Oppilaat saavat kurssin alussa päättää mihin historian aikakausiin keskitytään.

Hyväksytty/ hylätty

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä