Valinnaisaineopas 7.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2022-2023

Valinnaisaineopas 7.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2022-2023

VALINNAISAINEOPAS 8. luokan valinnaisiin 

Valinnaisaineet päättää oppilas yhdessä huoltajan kanssa. Valintojen tulisi perustua kiinnostukseen, taipumuksiin, harrastuksiin, jatko-opintosuunnitelmiin ja/tai aikaisempaan koulumenestykseen. Valintoja ei ole hyvä tehdä kaverin valintoihin perustuen. 

Valinnat tulee miettiä huolella, sillä valinnaisaineiden vaihtaminen myöhemmin on usein haastavaa, joskus jopa mahdotonta (esim. olemassa olevaan ryhmään ei sovi uusia oppilaita). 

On hyvä tietää, että 

 • kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta. 
 • jonkin tietyn valinnaisen opiskelu ei ole ehtona pyrittäessä jatko-opintoihin, mutta hyvästä valinnaisaineen numerosta on apua pyrittäessä toisen asteen opintoihin 
 • valinnaisaineet arvioidaan arvosanoilla 4 – 10 tai asteikolla hyväksytty/hylätty 

Jos englanti ja ruotsi sujuvat suuremmitta ongelmitta (arvosana vähintään 8), mieti haluaisitko opiskella vielä lisää kieliä. HUOM! KIELIVALINTA (saksa ja ranska) ON AINA KAHDEN VUODEN VALINTA, 8.-luokalle valittu kieli jatkuu siis myös 9.-luokalla. Kielistä tulee kokeita ja kotitehtäviä. 

 

MITÄ JA MITEN VALITAAN 

 1. luokkalainen valitsee 8.luokkaa varten kuusi (6) kurssia seuraavasti:
 • T&T-valinnaisista = Taide- ja taitoaineen valinnaisista valitaan 

1 KAHDEN TUNNIN KURSSI JA 1 YHDEN TUNNIN KURSSI. 

HUOM! Kurssien on oltava eri ainetta 

 • VAL-valinnaisista = vapaasti valittavista valinnaisista valitaan 

1 KAHDEN TUNNIN KURSSI JA 1 YHDEN TUNNIN KURSSI. Kurssit saavat olla samaa ainetta (poikkeus: kotitaloutta voi valita vain pitkän TAI lyhyen). 


Valinnat tehdään erilliselle valintalomakkeelle ja se palautetaan viimeistään maanantaina 14.2.2022 kansliaa ja monistamoa vastapäätä olevaan valkoiseen OPON postilaatikkoon (käytävällä). 

 

 T&T-valinnaiset = Taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valitaan 1 kahden tunnin kurssi ja 1 yhden tunnin kurssi. Oltava eri ainetta. 


KOTITALOUS
 

Kotitalous 1 (KOT1, KOT2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • valmistetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan 
 • syvennetään opittuja kotitaloustaitoja ja – tietoja 
 • syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta 
 • tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna 
 • lisätään omatoimisuutta ja kriittistä ajattelua 
 • työskennellään ryhmissä ja itsenäisesti 
 • numeroarviointi 

 

Kotitalous 3 (Kot3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • valmistetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan 
 • syvennetään opittuja kotitaloustaitoja ja – tietoja 
 • syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta 
 • tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna 
 • lisätään omatoimisuutta ja kriittistä ajattelua 
 • työskennellään ryhmissä ja itsenäisesti 
 • numeroarviointi 

 

KUVATAIDE 

Kuvataide1 (KUT1, KUT2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • tehdään erilaisia töitä käyttäen monipuolisesti eri materiaaleja ja tapoja 
 • kehitetään kuvantuottamisen taitoja 
 • numeroarviointi 

  

Kuvataide3 (Kut3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • tutustutaan taidehistoriaan ja taideteoksiin sekä taiteen havainnoimiseen  
 • tehdään omia töitä virittäjänä tunnetut taideteokset 
 • sovelletaan erilaisia kuvataiteen materiaaleja ja tekniikoita 
 • numeroarviointi 

 

KÄSITYÖ 

Käsityö 1 (KST1, KST2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

Opitaan uusia käsityön tekniikoita ja erilaisten materiaalien käyttöä. Toteutetaan persoonallisia ja oppilaan itsensä näköisiä tuotteita. Kurssi pyritään suunnittelemaan oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.  

Numeroarviointi. 

Oppilas tekee suuntautumisvalinnan oman mielenkiinnon mukaan. 

 1. Tekninen suuntautuminen 
 • puutöitä, metallitöitä, kone- ja sähköopin töitä ja muovitöitä 
 • teknistä piirtämistä ja suunnittelua 
 • erilaisia korjaus- ja asennusprojekteja 

 

 1. Tekstiilisuuntautuminen 
 • opitaan monipuolisesti erilaisia käsityötekniikoita 
 • kerrataan mm. ompeluun liittyviä perusasioita 
 • käytetään ja yhdistellään erilaisia materiaaleja (kangas, lanka, jne.) 
 • suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käsityötuotteita oman tarpeen/mielenkiinnon mukaan 

 

 

Käsityö 3 (Kst3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

Opitaan uusia käsityön tekniikoita ja erilaisten materiaalien käyttöä. Toteutetaan persoonallisia ja oppilaan itsensä näköisiä tuotteita. Kurssi pyritään suunnittelemaan oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Numeroarviointi 

Oppilas tekee suuntautumisvalinnan oman mielenkiinnon mukaan. 

 1. Tekninen suuntautuminen 
 • puutöitä, metallitöitä, kone- ja sähköopin töitä ja muovitöitä 
 • teknistä piirtämistä ja suunnittelua 
 • erilaisia korjaus- ja asennusprojekteja 

 

 1. Tekstiilisuuntautuminen 
 • opitaan monipuolisesti erilaisia käsityötekniikoita 
 • kerrataan mm. ompeluun liittyviä perusasioita 
 • käytetään ja yhdistellään erilaisia materiaaleja (kangas, lanka, jne.) 
 • suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käsityötuotteita oman tarpeen/mielenkiinnon mukaan 

 

LIIKUNTA 

Liikunta 1, Virkistystä liikunnasta (LIT1, LIT2) 

(kahden (2) tunnin kurssi)  

 • kokeillaan monipuolisesti eri urheilu- ja liikuntalajeja 
 • oppilaat ovat mukana valinnoissa 
 • numeroarviointi 

 

Liikunta 3, Palloilua ja kuntoilua (Lit3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • kokeillaan monipuolisesti eri palloilu- ja kuntoilulajeja 
 • oppilaat ovat mukana valinnoissa 
 • numeroarviointi  

 

MUSIIKKI 

Musiikki 1, Laulua ja bändisoittoa (MUT1, MUT2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • lauletaan ja soitetaan monipuolisesti 
 • kuunnellaan musiikkia 
 • harjoitellaan bändisoitinten soittoa alkeista lähtien 
 • tutustutaan populaarimusiikin historiaan  
 • esiinnytään mahdollisesti koulun tilaisuuksissa 
 • numeroarviointi 

 

Musiikki 3, Laulua ja bändisoittoa (Mut3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • lauletaan ja soitetaan monipuolisesti 
 • kuunnellaan musiikkia 
 • harjoitellaan bändisoitinten soittoa alkeista lähtien 
 • esiinnytään mahdollisesti koulun tilaisuuksissa 
 • numeroarviointi 

 

 

 

 

VAL -valinnaiset = Vapaasti valittavat valinnaiset. Valitaan 1 kahden tunnin kurssi ja 1 yhden tunnin kurssi. Saavat olla samaa ainetta. Poikkeuksena kotitalous, josta voi valita vain toisen. 

 

KÄSITYÖ 

Muoti ja pukeutuminen (TSV1, TSV2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • toteutetaan oma vaate tai asukokonaisuus (esim. rippimekko) sekä erilaisia asusteita. 
 • kerrataan ja opitaan vaatteen ompeluun liittyviä asioita 
 • asusteita valmistetaan erilaisin lankatekniikoin, kuten neulomalla tai virkkaamalla 
 • perehdytään lyhyesti muodin ilmiöihin ja historiaan.  
 • numeroarviointi  

  

Kankaan kuviointi (Tsv3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • perehdytään kankaanvärjäykseen ja -painantaan ja/tai kirjontaan, joista tehdään erilaisia kokeiluja 
 • kokeilujen perusteella valitaan toteutettavaksi yhdellä tai useammalla tekniikalla jokin tuote (esim. sisustustuote, laukku tms.) 
 • oppilas suunnittelee ja toteuttaa tuotteen omien toiveiden ja tarpeidensa mukaan  
 • hyväksytty/ hylätty 

Puu- ja metallityö (TNV1, TNV2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • laajennetaan puu- ja metallityön perustaitoja oppilaiden itse suunnittelemien töiden pohjalta 
 • kerrataan ja suunnitellaan itse/ryhmissä omia projekteja mahdollisuuksien mukaan 
 • numeroarviointi 

  

Kokeileva tekninen työ (Tnv3) 

(yhden (1) tunnin kurssi 

 

 • Suunnitellaan ja valmistetaan kokonainen käsityö.  
 • Sekä tutustutaan uusiin tekniikoihin ja materiaaleihin.  
 • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa alan yrityksissä. 
 • hyväksytty/hylätty 

 

KOTITALOUS (HUOM! Vain toisen voi valita) 

Kotitalous (KOV1, KOV2) 

(Kahden (2) tunnin kurssi) 

 • Sovelletaan ja harjoitellaan kotitaloudessa aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja. 
 • Kurssi koostuu pääosin käytännön työskentelystä kotitalousluokassa. 
 • Kurssi voi sisältää joitakin yritysvierailuja. 
 • Kurssimateriaalina käytetään monipuolisesti eri lähteitä. 
 • Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 
 • Numeroarviointi. 

 

Kotitalous (Kov3) 

(Yhden (1) tunnin kurssi) 

 • Sovelletaan ja harjoitellaan kotitaloudessa aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja. 
 • Kurssi koostuu pääosin käytännön työskentelystä kotitalousluokassa. 
 • Kurssi voi sisältää joitakin yritysvierailuja. 
 • Kurssimateriaalina käytetään monipuolisesti eri lähteitä. 
 • Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 
 • Hyväksytty/hylätty. 

 

YRITTÄJYYS 

Yrittäjämäinen toimintatapa (YTV1, YTV2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

 • parannetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja päämäärätietoisuutta, luovuutta, yritteliäisyyttä ja työelämätaitoja 
 • tutustutaan yrittäjämäiseen toimintatapaan neljän eri teeman kautta ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia 
 • pidetään puhe ja harjoitellaan tekemään työhakemus ja ansioluettelo  
 • suunnitellaan aktiviteetti alakoulun luokalle ja toteutetaan se yhtenä päivänä  
 • numeroarviointi 

 

Yrittäjämäinen toimintatapa (Ytv3) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • parannetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja päämäärätietoisuutta, luovuutta, yritteliäisyyttä ja työelämätaitoja 
 • tutustutaan yrittäjämäiseen toimintatapaan neljän eri teeman kautta ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia 
 • pidetään puhe ja harjoitellaan tekemään työhakemus ja ansioluettelo 
 • hyväksytty/ hylätty 
   

KIELET 

Ranskan kieli (RAV1, RAV2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

Koulussamme ranskaa opiskellaan kaksi vuotta, pääsääntöisesti kaksi tuntia viikossa eli kaksi kurssia sekä 8.- että 9.-luokalla. Numeroarviointi. 

 

Miksi sinun kannattaa valinta ranska? 

TODELLINEN MAAILMAN KIELI 

 • 300 miljoonaa ihmistä (8 % maailman väestöstä) 68 maassa puhuu ranskaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa 
 • Ranska on englannin jälkeen maailman toiseksi eniten opiskeltu vieras kieli 
 • Ranskan valtio on maailman 5. suurin kauppamahti 
 • Kansainvälisten yhteyksien kieli (kansainväliset järjestöt mm YK, EU, Punainen Risti, Nato) 
 • Ranskantaitoisia puuttuu matkailu-, ravintola-, muoti- ja kosmetiikka-alalta, tiedotusvälineistä, teknisiltä aloilta ja kehitysaputyöstä 
 • Ranskan taito on välttämätön kaupankäynnissä Ranskan ja ranskankielisten maiden kanssa 
 • Ranska on erilainen kieli se tuo sinulle uudenlaisen ajatusmaailman 

  

Millaista/ Mitä ranskan kieli on? 

 • Selvä ja johdonmukainen 
 • Sanastossa yhtäläisyyksiä englantiin (n. 50 % nykyenglannin sanastosta on peräisin ranskasta) 
 • Mm. espanjan, italian ja portugalin sukulaiskieli. Lääketieteen opiskelijoiden mukaan myös latinan oppiminen on helpompaa, jos on aiemmin opiskellut ranskaa. 
 • Kulttuurikieli 
 • Diplomaattikieli 

  

Mitä ranskan opiskelu on? 

 • Opit ymmärtämään helpohkoa ranskaa ja selviytymään ranskan kiellellä tavallisissa arkipäivän tilanteissa 
 • Sitten onkin mukava jatkaa lukiossa 

  

VASTAA UUSIIN HAASTEISIIN! OLE SE, JOKA PUHUU RANSKAA!  

 

 Saksan kieli (SAV1, SAV2) 

(kahden (2) tunnin kurssi) 

Koulussamme saksaa opiskellaan kaksi vuotta, pääsääntöisesti kaksi tuntia viikossa eli kaksi kurssia sekä 8.- että 9.-luokalla. Numeroarviointi. 

  

Miksi kannattaa valita saksa? 

 • Saksa on Euroopassa puhutuin kieli ja englannin ja ruotsin sukukieli. 
 • Maailmanlaajuisesti saksaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä mm. Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Belgiassa. 
 • Saksaa on helppo ääntää ja kirjoittaa ja siinä on myös tarkka ja looginen kielioppi. Näin ollen se sopii hyvin myös teknisesti ja matemaattisesti lahjakkaille.  

  

Muutama lisäperuste valinnalle: 

 • Saksa on yksi maailman suurimmista talousmahdeista. Suomen yrityselämässä tarvitaan saksaa teollisuuden, kaupan ja palveluiden aloilla. Tutkimuksen mukaan saksa on kolmanneksi kysytyin kieli työpaikoilla englannin ja ruotsin jälkeen. 
 • Saksa on urheilun suurvalta ja saksan kielen kautta avautuu myös rikas keskieurooppalainen kulttuuri, musiikki ja maalaustaide.  
 • Saksa on merkittävä teknisen tutkimuksen ja tieteellisen kirjallisuuden kieli. 
 • Saksan kielellä tulee toimeen useissa Euroopan lomakohteissa, myös niissä, joissa englantia ei osata. 

Tervetuloa saksan kurssille! 

Sivunvaihto 

Italian kieli (Itav1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • tutustutaan italian kielen alkeisiin 
 • opetellaan selviytymään italian kielellä arkielämän puhetilanteissa 
 • opitaan tervehtimään, keskustelemaan voinnista, käymään ostoksilla, tilaamaan syötävää ja juotavaa kahvilassa sekä kertomaan itsestä 
 • tutustutaan italialaiseen kulttuuriin  
 • Hyväksytty/hylätty 

 

ÄIDINKIELI 

Ilmaisutaito (Ilav1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • etsitään ja vahvistetaan oppilaan omia voimavaroja (äänenkäyttö, kehon kieli) 
 • rohkaistaan oppilasta esiintymään ja ilmaisemaan itseään yksin ja ryhmässä 
 • tehdään perusharjoituksia, otetaan kontaktia toisiin  
 • valmentaa teatterin tekemiseen  
 • valmistetaan esitys  
 • Hyväksytty/hylätty 

 

Sarjakuvakurssi (Sakv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

Sarjakuvakurssi on äidinkielen ja kuvataiteen yhteistyökurssi. Kurssilla tutustutaan sarjakuvan eri lajeihin, tyyleihin ja ilmaisukeinoihin esimerkkien ja tekemisen kautta. Sarjakuvan tekemiseen haetaan ideoita ja inspiraatiota ja ilmaisua kehitetään.  

Kurssin päätteeksi tehdään teemallinen yhteisnäyttely tai esimerkiksi lehtijulkaisu. 

Hyväksytty/ hylätty. 

 

LUONNONTIETEET 

Tietotekniikka, Työvälinekurssi (Atv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • Opetellaan kymmensormijärjestelmä  
 • Tekstinkäsittelyä, MS-Word tai vastaava 
 • Pienen tutkielman kirjoittaminen 
 • Esitysgrafiikka, PowerPoint tai vastaava  
 • Hyväksytty/ hylätty 

 

 Tutkiva luonnontiede (Luv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • Lisää oppilaan valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn 
 • Tutkitaan ja havainnoidaan elinympäristöön liittyviä aineita ja ilmiöitä 
 • Tutkittavat työt ja aiheet valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan 
 • Tehdään mahdollisesti vierailuja biologian, kemian ja/tai fysiikan alan yrityksiin 
 • Arvioinnin perusteena toimii työskentely ja siitä raportointi 

MUSIIKKI 

Kitaran ja ukulelen soiton alkeet (Muv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • harjoitellaan erilaisia soittotapoja kitaralla ja ukelelella 
 • aloitetaan alkeista 
 • käydään läpi bassosävelet, soinnut, powesoinnut, näppäily jne. 
 • halukkaat voivat harjoitella sähkökitaran tai –basson soittoa 
 • hyväksytty/hylätty 

 

Laulukurssi (Muv2) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • harjoitellaan lauluäänen käyttöä 
 • lauletaan mahdollisimman paljon 
 • ohjelmisto koostuu erilaisista kappaleista nykyhiteistä klassikoihin 
 • tutustutaan mikrofonilauluun  
 • esiinnytään mahdollisuuksien muka 
 • hyväksytty/hylätty 

 

LIIKUNTA 

Kuntoilukurssi (Liv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • Tämä kurssi on sinulle, joka haluat oppia tietoa ja taitoja fyysisen kunnon kehittämiseen ja motivoitua treenaamaan. 
 • Kurssilla toteutetaan monipuolisesti erilaista lihaskunto- ja kestävyysharjoittelua sekä kehonhuoltoa.  
 • Kurssille tullaan oppimaan ja kehittymään. Et tarvitse valmiiksi hyvää kuntoa! 
 • hyväksytty/hylätty 

 

HISTORIA 

Paikallishistoria (Hyv1) 

(yhden (1) tunnin kurssi) 

 • Tutustutaan Isonkyrön ja lähialueen historiaan </

Varoitus: sisältö oli liian pitkä, ja sen loppu on poistettu. Koko sisältö näkyy vain muokkausnäkymässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä