Dalin päiväkoti / Dal daghem

Tervetuloa! Välkommen!

Dalin päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti noin pari kilometriä Inkoon keskustasta. Päiväkodissa on 1-5 vuotiaita lapsia neljässä ryhmässä. Päiväkotimme toimintakielinä ovat suomen ja ruotsin kieli.

Toiminta-ajatuksemme on ohjata lasta osallistumaan ja oppimaan iloisessa ja turvallisessa vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kesken. Tärkeitä seikkoja työssämme ovat lasten osallisuuden edistäminen, pienryhmät ja projektitoiminta sekä leikin arvostaminen.


Dal daghem är ett tvåspråkigt daghem som ligger några kilometer från Ingå centrum. Det finns fyra grupper för barn i åldern 1-5. Verksamhetsspråket på daghemmet är finska och svenska.

Vår verksamhetside är att handleda barnen att vara delaktiga och lära sig i en glad och trygg miljö i växelvärkan med barn och vuxna. Viktiga saker i vårt arbete är att främja delaktighet, smågrupper, projektverksamhet och lekens betydelse.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä