Lukuvuoden 2021-2022 Peda.net-toimija on valittu!

Kunniamaininta lukuvuoden 2021-22 Peda.net-työskentelystä menee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen PROpe-toiminnalle

Kunniamaininta lukuvuoden 2021-2022 Peda.net-työskentelystä menee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselle. Osana opettajopintoja opiskelijat rakentavat itselleen henkilökohtaisen oppimisympäristön ( PLE = personal learning environment), josta osa on kouluttajille julkista luettavaa. Tuota julkista osaa kutsutaan PROpeksi; sivustoksi, jossa pohditaan, työstetään ja kuvataan omaa opettajuutta ja asiantuntijuutta esimerkiksi tuleville työnantajille.

PROpe-sivustolla pohditaan omaa kasvatusalan ja opettajuuden asiantuntijuutta ja sen kehittymistä eri osa-alueilla työstämällä opettajuuden ydinosaamisalueita sekä oppimiskokonaisuuksien, ilmiöiden ja oppiaineiden ydinkysymyksiä. PROpe-sivustolleen opiskelija tallettaa havaintoja ja kokemuksia opettajan työstä ja ohjaamisesta sekä esittelee näytteitä omalta opettajantaipaleeltaan. PLE-ajattelun mukaisesti PROpe-sivustolla opiskelijat voivat myös esitellä omaa osaamistaan omien mieltymyksiensä mukaisesti.

PROpe-työskentelyssä hyödynnetään loistavasti Peda.netin tarjoamia mahdollisuuksia henkilökohtaisen kasvun kansion ylläpitämiseen sekä elinikäisen oppimisen tukemiseen ja osaamisen dokumentointiin liittyen.

Jyväskylän yliopiston PROope-työskentelyn pääset tutustumaan tästä.

Yliopistonopettaja Johanna Kainulaisen mietteitä PROpe-työskentelystä

Johanna Kainulainen on opettajankouluttaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Itse aikanaan luokan- ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelleen Johannan työtehtäviin kuuluu muun muassa kasvatustieteen, pedagogisten aineenopettajaopintojen ja POM-opintojen opetusta ja koordinointia. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu vuorovaikutuskoulutusta ja muun muassa oppimisteknologioihin liittyviä tehtäviä.

Peda.netin kanssa Johanna on ollut tekemisissä jo hyvin pitkään. Omien opintojensa aikana Johanna hyppäsi tutkimusavustajaksi mukaan opettajankoulutuslaitoksen evaluaatiotutkimukseen, josta matka jatkui kohti monialaisten opintojen ja opetussuunnitelmatyön koordinointia ja 2003 vuodesta eteenpäin mukaan tuli opettajakoulutustehtäviä, jolloin myös Peda.netin aiemmat työvälineet, Verkkoveräjä ja Oppimappi, tulivat tutuiksi. Tuolloin sähköisten työvälineiden käyttö oli vielä paljon vähäisempää, ja keskittyi lähinnä hallintajärjestelmien käyttöön. Johanna piti alusta asti digitaalista ulottuvuutta tärkeänä osana opettajaopintoja ja etsi väyliä, joiden kautta opettajaopiskelijat pystyisivät esimerkiksi omaan tuottamiseen sähköisessä ympäristössä.

"Järisyttävä muutos omaan tuottamiseen tuli uuden Peda.netin ja OmaTilan myötä, ja se toi mahtavia mahdollisuuksia opettajankoulutukseen ja PLE-ajattelun viemiseen käytäntöön!" Johanna iloitsee. PLE tulee sanoista Personal Learning Environment, ja sillä tarkoitetaan esimerkiksi sellaista sähköistä työtilaa, jonka oppija luo tukemaan omaa oppimista ja joka säilyy oppijan itsensä haluaman ajan hänellä käytössä. "Otimme Peda.netin PROpe-työskentelyyn oppijoiden omaksi ympäristöksi, jossa tulevat opettajat rakentavat näkyväksi opettajaksi kasvuaan. Aluksi halusimme jäsentää uudestaan opetusharjoitteluiden raportointia ja työstämistä, ja siksi päädyimme suunnittelemaan opettajaopiskelijoille työskentelymallin omaan käyttöön jäävään sähköiseen oppimisympäristöön. Samalla PROpe-työskentely saatiin rakenteistettua laajemminkin opettajaopintoihin oman kasvun ja opettajaksi kehittymisen tueksi". Nykyisin PROpe-työskentelyä voidaan tukea myös oman asiantuntijuuden kehittymiseen rakennettujen Peda.netin arviointityökalujen avulla, käytössä opettajankoulutuksessa ovat esimerkiksi pedagogisen osaamisen sekä kasvatusalan asiantuntijan digiosaamisen arviointiin kehitetyt työkalut (ks. Kainulainen ym., 2021: Arviointiosaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä).

Vuoden 2022 Peda.net-toimijaksi valikoituikin nimenomaan PROpe-työskentely. Se on hyvä esimerkki siitä, mihin Peda.netin sähköistä oppimisympäristöä voi käyttää: elinikäisenä palveluna Peda.net-palveluun tuotetut työt säilyvät oppijoiden itsensä käytössä, ja näin esimerkiksi portfolion kerryttäminen sujuu luontevasti. Samalla tuotetun sisällön käyttö ja muokkaus on mahdollista jatkossakin aina oman työ- tai opiskelutilanteen mukaisesti. "Minusta nimenomaan niiden ratkaisujen hyödyntäminen, jotka tukevat opiskelijan tulevaa työuraa tarjoamalla elinikäisesti pääsyä omiin tuotettuihin töihin, ovat erittäin tervetulleita koulumaailmaan. Tämä ajattelu on vielä monesti aika vierasta, mutta siihen haluaisin kannustaa." Johanna pohtii.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Laaja-alainen ja tutkimusperustainen opettajankoulutus on Jyväskylän yliopiston vahvuuksia. Opettajankoulutuslaitoksessa voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Jyväskylän yliopston opettajankoulutuslaitoksessa tehdään monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Tutkimuksen painopistealueet ovat oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessien tutkimus, opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimus ja tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimus.

Yhteistyö erityisesti koulujen ja koulutusalan toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaa. Tarkoituksena on luoda aktiivisesti uudenlaisia yhteistyömuotoja, jotka kehittävät opettajankoulutuksen ja koulujen pedagogista toimintakulttuuria.Lisätietoja: JYU, opettajankoulutus
OKL:n Peda.net-sivut: https://peda.net/jyu/okl

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä