Kurinpito ja kasvatuskeskustelu

Kausalan koulun marssijärjestys kurinpitoon liittyvissä asioissa

Vastuu opiskeluun ja kurinpitoon liittyvän asian hoitamisesta on asianosaisella opettajalla. Oppilaalle voidaan selvittää marssijärjestys, mikäli hänen käyttäytymisensä toistuvasti vaatii puuttumista. Kaikissa vaiheissa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko ja ilmoitetaan asia huoltajalle (Wilma).

1. Puhuttaminen
2. Kasvatuskeskustelu (kirjataan)
3. Oppitunnilta poistaminen (kirjataan)
4. Jälki-istunto (merkitään rangaistuskirjaan, lomake kotiin)
5. Opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi (kirjataan)
6. Kirjallinen varoitus (tehdään päätös, rehtori)
7. Määräaikainen erottaminen (tehdään päätös, rehtori)

Kasvatuskeskustelu (Pol § 35 a)/Kausalan koulu

· määrää opettaja tai rehtori
· Lapsi joutuu itse sanoittamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja käyttäytymistään.
· Lapsi ymmärtää, että vain hän itse voi vaikuttaa omaan toimintaansa.

KAKE-malli

1. Oppilas – Asianosainen opettaja (esim. välitunnilla, saman päivän aikana)
Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut.
Kirjaaminen (Kake-kansiossa valmis lista)
Wilma-viesti huoltajalle

2. Oppilas – Luokanopettaja

Rike toistuu: Opettaja määrää oppilaan Kake-keskusteluun. Huoltaja kutsutaan mukaan, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Oppilas kirjaa itse Kake-lomakkeeseen keskustelun pääkohdat.
Keskustelun jälkeen lapsi soittaa kotiin (opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun) tai jollei huoltaja vastaa puheluun, laitetaan Wilma-viesti huoltajalle.

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita (mm.):

· toistuva myöhästely
· usein esiintyvä tehtävien laiminlyönti
· lintsaaminen
· usein esiintyvä oppituntien häiritseminen
· häiriökäyttäytyminen välitunneilla
· epäasiallinen käytös (esim. kielenkäyttö)
· koulun sääntöjen rikkominen
· ilkivalta

Kasvatuskeskustelun piiriin eivät kuulu:

· tappelu
· väkivaltainen käytös
· varastaminen
· muut törkeät rikkeet

Jälki-istunto määrätään tilanteen ja harkinnan mukaan suoraan.
Saman lukukauden aikana tai muuten lyhyen ajan sisällä määrätyn kolmannen jälki-istunnon jälkeen oppilaalle määrätään kirjallinen varoitus.

· kiusaaminen
Kiva-tiimi selvittää.