Koulun esittely

Mansikkaniemen koulu

Mansikkaniemen koulu on 260 alakoululaisen koulu. Koulussamme on 12 opetusryhmää.

Mansikkaniemen koulu on lämmin, kannustava ja turvallinen koulu. Haluamme hyödyntää vaihtelevia työtapoja ja välittää aidosti oppilaista, tavoitteenamme oppimisen ilo ja elinikäisen oppimisen kipinä.

Koulumme arvot:

1. Vahvuuksien korostaminen, positiivinen palaute ja oppimisen ilo

Positiivinen pedagogiikka on koko koulun yhteinen asia. Toimivuus perustuu siihen, että se on osa opettajan toimintaa. Positiivista pedagogiikkaa toteutetaan myös oman esimerkin kautta.

Tavoitteenamme on hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri ja toimintakulttuuri, jossa virheiden etsimisen sijaan keskitytään vahvuuksiin. Tutkimusten mukaan huomion suuntaaminen vahvuuksiin, johtaa siihen, että ne alkavat toteuttaa itse itseään. Palautteen tulee olla paikkansa pitävää, rehellistä ja kannustavaa. Eikä se tarkoita negatiivisten asioiden poissulkemista vaan vastoinkäymisiä ja vaikeuksia tarkastellaan positiivisesta näkökulmasta. Näin autamme lasta oppimaan tunteiden käsittelyä ja pääsemään yli haastavista kokemuksista. Jos haasteet käyvät liian suuriksi, apunamme on koulumme moniammatillinen työryhmä. Vahvuusperustainen toiminta on linjassa uuden opetussuunnitelman kanssa. Se korostaa oppilaan vahvuuksien löytymistä ja niiden merkitystä hyvän elämän rakentajina.

Oppilasta kannustetaan ja rohkaistaan käyttämään vahvuuksiaan oppimisessaan. Näin oppilas oppii tuntemaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Jokaiselle oppilaalle annetaan mahdollisuus opiskella kykyjensä mukaisesti ja saada onnistumisen kokemuksia.

2. Yhteisöllisyys ja yhteistyö toisten kanssa

Yhteisöllisyys ja yhteistyö perustuvat toisten kunnioittamiselle. Huomioimme toiset ihmiset käyttäytymällä ystävällisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen. Yhteisöllisyys ja yhteistyö näkyvät yhdessä oppimisena, osaamisen jakamisena ja toisten auttamisena sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Ne näkyvät myös jokaisen kouluyhteisömme jäsenen vastuullisena käyttäytymisenä sekä koulun avoimena vuorovaikutuskulttuurina.

Tavoitteenamme on tukea oppilaiden oppimistaitojen kasvua ja koululaisena kasvamista hyvä huomioiden. Kun lapsen on hyvä olla ja hän tuntee olevansa yhteisön jäsen, on kouluun mukava tulla oppimaan uusia asioita. Hyvään yhteishenkeen kuuluvat esimerkiksi hyvät käytöstavat. Tervehdimme, kiitämme, pyydämme anteeksi, ja puhumme kohteliaasti toiselle. Hyvän hengen koulussa riski joutua epäasiallisen käytöksen tai kiusaamisen kohteeksi on pieni. Toivomme myös huoltajilta tukea tähän tärkeään yhteiseen kasvatustehtävään. Meidän tulee tukea ja ohjata yhdessä lapsiamme kunnioittamaan lähimmäistä. Näin kasvatamme lapsia kohti arvokasta pääomaa, jolla he pärjäävät elämässään.

3. Turvallisuus

Oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön säädetään perusopetuslaissa. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulumme on KiVa-koulu ja koulussamme toteutetaan vuosittain KiVa-koulukysely. Kyselyn mukaan oppilaamme kokevat, että koulumme aikuiset puuttuvat vakavasti kiusaamiseen ja puuttuminen saa kiusaamisen loppumaan. KiVa-tunteja pidetään säännöllisesti ja ne auttavat omalta osaltaan ennaltaehkäisemään kiusaamista, lisäävät turvallisuutta ja hyväksyvää toimintaympäristöä

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä