Koulupsykologi

Psykologipalvelut

Koulupsykologin työn tavoitteena on:
- lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.
- koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- lisätä ymmärrystä oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista niin oppilaille, huoltajille kuin opettajille.

Koulupsykologin työhön kuuluu:
- oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa.
- selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä kodin ja koulun kanssa.
- neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja tarvittaessa heidän huoltajilleen sekä opettajille lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
- arvioida jatko-ohjaustarve esimerkiksi perheneuvolaan tai erikoissairaanhoitoon

Koulupsykologin asiakkaaksi ohjaudutaan:
- kuraattorin, terveydenhoitajan, opettajan tai koulun muun työntekijän kautta oppilaan ja/tai vanhemman suostumuksella
- voi hakeutua myös oppilas itse tai huoltajan yhteydenoton kautta
- yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä

KOULUPSYKOLOGIN TUTKIMUKSIIN OHJAUTUMISESTA:

Tutkimuksiin ohjautumisen tapa: Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan kautta. Erityisopettaja ottaa yhteyttä koulupsykologiin koulupalaverin järjestämiseksi. Koulupalaverissa arvioidaan psykologin tutkimusten tarvetta ja ajoitusta. Palaveriin kutsutaan oppilas itse (tapauskohtaisesti harkiten), oppilaan huoltajat, luokanopettaja/ryhmänohjaaja, erityisopettaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa palaveriin kutsutaan myös esim. terveydenhoitaja, toimintaterapeutti jne.

Koulupsykologin tutkimusten käynnistämisen aiheet: Oppimisvaikeudet ja/tai koulutyöskentelyn haasteet (esim. tehtävien tekemisen työläys, muistin pulmat, tarkkaavaisuuden haasteet).

Koulupsykologin tutkimusten käynnistämisen edellytykset ja ajoitus: Oppilaan huoltajat antavat suostumuksensa tutkimusten tekemiseen. Oppilas on tehostetun tuen piirissä ja tukitoimien riittävyyttä on arvioitu noin puolen vuoden ajan. Nivelkohdat (2. & 6. luokka) ovat usein otollisia ajankohtia psykologin tutkimuksille. Psykologin tutkimusten tarvetta olisi hyvä pyrkiä ennakoimaan hyvissä ajoin. Tutkimusten toteuttaminen pikaisella aikataululla ei useimmiten ole mahdollista.

Mitä tutkimuksissa tapahtuu? Koulupalaverin yhteydessä/jälkeen sovitaan oppilaalle tutkimuskäyntiaikoja, tyypillisesti 2-4 käyntikertaa. Koulupsykologi kartoittaa tutkimuskäynneillä oppilaan kognitiivisia kykyjä ja toimintoja sekä arvioi emotionaalisten tekijöiden vaikutusta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Lisäksi psykologi kerää oppilaan tilanteen ymmärtämisen kannalta olennaista taustatietoa (esim. aiempien tutkimusten lausunnot). Tähän tiedonkeruuseen tarvitaan monin paikoin apua/lupa oppilaan huoltajilta.

Linkki: Tietoa psykologin tekemistä tutkimuksista

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä