Mistä on kyse?

Iiläinen tapa toimia

Iissä on viime vuosina tehty määrätietoista työtä kielten opetuksen eteen Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden avulla. Iin kunta rahoittaa hankkeita omarahoitusosuudella.

Vuosina 2017-2019 keskityttiin kieliohjelman monipuolistamiseen. Iin koululaisille esiteltiin kieliä kielisuihkutusten avulla, joissa tutustuttiin esimerkiksi ranskaan, saksaan, ruotsiin, venäjään, kiinaan, italiaan, espanjaan ja japaniin. 

Lukuvuonna 2018-2019 painotettiin erityisesti vuosiluokkia 0-2. Kieltenopettaja kiersi säännöllisesti kaikissa Iin esi- ja alkuopetusluokissa ja toimi luokanopettajan työparina. Kieltä opittiin laulun ja leikin kautta, ja toiminnan tavoitteena oli helpottaa englannin opiskelun aloitusta sekä innostaa oppilaita kieltenopiskeluun tutustuttamalla heitä myös muihin kieliin.

Lukuvuonna 2019-2020 kielten tutoropettaja vieraili kunnan alkuopetusluokissa vinkkaamassa alkuopetuksen englantiin soveltuvia työtapoja ja materiaaleja. Opettajille järjestettiin myös koulutusta ja koottiin vinkkimateriaalia.

Iihin on myös perustettu kielirikasteisia luokkia. Tällöin osa luokan toiminnoista tapahtuu jollakin vieraalla kielellä, ja vieraan kielen käyttö tulee luonnolliseksi osaksi luokan toimintakulttuuria. Tutkimusten mukaan kielirikasteinen toiminta tukee vahvasti lasten kieltenoppimista ja rohkaisee heitä käyttämään vierasta kieltä.

Lukuvuonna 2021-2022 valtionavustusta käytetään kielikylpyopetukseen (toinen kotimainen kieli ruotsi/suomi tai saamen kieli), laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ja/tai kielirikasteiseen opetukseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä muuhun kansalliskielistrategiaa tukevaan toimintaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä