Oppilashuollon suunnitelma

Uusi työn alla

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on astunut voimaan 1.8.2014. Siinä on koottu hajallaan olevia säännöksiä yhteen lakiin. Käytännön työssä ei kovin paljon muutoksia näy. Lain tarkoituksena on siirtyä yhä enemmän korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään. Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto myös erotellaan selkeämmin kuin ennen.

 
Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria, jolla koko yhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää terveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

 Hyvän opiskeluhuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillinen ryhmä kokoontuu koululla kerran kuussa. Työryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja rehtori, sekä tarvittaessa myös koululääkäri. Myös luokanopettaja voi olla paikalla.

 Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan salassapitoa koskevia säädöksiä. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen välttämättömät tiedot. Yksilökohtaiset monialaiset asiantuntijaryhmät kootaan jokaista tapausta varten erikseen. Yksilökohtaisista asioista keskusteltaessa, huoltajalta pyydetään aina asiaan suostumus (suostumuslomake). Kaikissa oppilasta koskevissa asioissa oppilas tai huoltaja voi ottaa yhteyttä luokanopettajaan, rehtoriin tai opiskeluhuoltoryhmän jäseniin. Toivomme yhteistyötä kotien kanssa oppilaiden parhaaksi.

Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhdessä kaikkien koulun aikuisten sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat mm. lastentautien, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sekä perheneuvola. Yksittäisen oppilaan tietojen siirrosta yhteistyötahoille keskustellaan huoltajan kanssa.

 Kirkonkulman koulussa noudatetaan ”Forssan seudun hyvän oppilashuollon toimintamallia”, jonka tavoitteena on yhtenäisten käytäntöjen ja tasavertaisten palveluiden tarjoaminen kaikille perusopetuksessa oleville oppilaille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä