itk 2017

itk 2017 tarjontaa

Kohtaamisia pelimaailmassa:
OppilasAgentti :  www.oppilasagentti.fi 
Kaikki pelaa : www.lähiverkko.fi
Viedään pelimaailmaa esim. ikäihmisten hyödyksi. 
Oppilaat opettavat myös opettajia käyttämään tvt-laitteita.
peda.net/polku/ovi = ilmaisia verkko-oppimispelejä!!!!!


Matikkapelit:
Semideus school, (apstore) 
Semideus matikka, maksuton!!
pelikoulu.fi ( uusi pelipaketti Semideus school avautuu 20.4.)
(murtolukupaketti, 4 h tulossa)
Peleihin pääsee kokeilukouluksi pelikoulu.fi-sivun kautta!

Oppika, opeka ja ropeka-kyselyt aina käytettävissä maksutta
Hyvä tehdä vuosittain
www.oppika.fi


Osallistava pedagogiikka paikkatietopalveluilla:
   www.paikkaoppi.fi : maksuton, mobiilisovellus, karttapohjainen projektialusta, valmiita tehtävämalleja
   (luokkaretkikartat-projekti)
järviwiki: kansalaishavaintojen keruu
Harava: oppilaiden osallistaminen opetuksen suunnitteluun, ryhmien väliseen viestintään (yhteistyö), tiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Tvt asiantuntijoiden tulee jalkautua opettajien/oppilaiden avuksi

Virtuaalitodellisuus tulee kouluihin:
living lab/ learning lab
blokify-ohjelma 3D mallintamiseen 

Kiinnostaako tutkiva oppiminen oppilaita?
Oppilaille tarjotaan tutkivaan oppimiseen liittyviä tehtäviä (digitaalisia ja perinteisiä kokeilumateriaaleja)
arkportal.ut.ee = yli 550 tutkivan oppimisen materiaalia vapaasti opettajan käyttöön (vaatii kirjautumisen)
Avoin tutkimustilanne ei tue oppimista! Pitää ohjata oppilaita kysymysten yms. avulla

Kiitos Satu, Eemi ja Timo lopettavat raportoinnin täältä tähän!