Suttilan koulu

Suttilan koulu

Koulumme on 3-opettajainen koulu, jossa opiskellaan yhdysluokissa.
Tänä lukuvuonna, 2019-2020, oppilaita on koulussamme 56.

Koulumme vahvuutena on kouluyhteisö, jossa kaikilla on mahdollisuus löytää oma paikkansa, toisia kunnioitetaan ja kohdellaan kaverina.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on avointa ja välitöntä. Koulullamme toimii aktiivisesti vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuoden aikana monenlaista toimintaa ja varainkeruuta.

Koulullamme toimii myös oppilaskunta, jonka hallitus kokoontuu säännöllisesti pohtimaan mm. koulun oppilaiden osallisuutta ja viihtyvyyttä lisääviä asioita.

Tervetuloa kouluun!

Koulu alkaa torstaina 8.8.2019 klo 8.30 ja päättyy klo 12.30.
Perjantaina 9.8.2019 koulu alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 12.30.

Maanantaina 12.8.2019 noudatetaan luokan omaa lukujärjestystä.