BOYD

BOYD -ajatuksia


Loima:

Lähtökohtaisesti puhuimme, että asiaa koskettaa enemmän isoja 5.-6.luokan oppilaita.
 
 
plussat
-jokaisella parempi mahdollisuus henkilökohtaiseen laitteeseen, joka mahdollistaa monipuolisemman työskentelyn
-oppilas oppii hyödyntämään omaa laitettaan monipuolisemmin
 
miinukset
-toteutuuko tasa-arvoinen kohtelu oppilaiden kesken
-oppilasta ei voi velvoittaa oman puhelimen käytössä
-oppilailla käytössään hyvin erilaisia puhelimia (iOS, eri Android versiot, Windows phone), joiden yhteen sovittaminen koulun laitteiden ja oppimisympäristöjen kanssa ei välttämättä ole saumatonta.
-opettajalta vaaditaan aikaa ja osaamista eri käyttöjärjestelmien hallinnassa
-kuvaaminen onnistuu, jos tuotokset esitetään puhelimen näytöltä. Muutoin käyttö jää pieneksi.
-Oppilasta ei voi velvoittaa asentamaan koulussa vaadittavia sovelluksia omalle laitteelleen.
 
Rikkoutumisen kannalta pidimme hyvä ideana yhteisen linjan sopimista koulujen kesken ja esimerkiksi OAJ:n sopimuspohjan käyttöä.

Sammun koulu


Miinukset
-Eriarvoisuus: toisilla oppilailla mahdollisuus parempiinlaitteisiin
-Jos laite rikotaan tai varastetaan koulussa niin koulu saattaa tahtomattaan joutua selvittelemään asiaa, vaikka tämän pitäisi olla vanhempien välinen asia
-Omien laitteiden ottaminen kouluun saattaa houkuttaakäyttämään laitteita myös välitunnilla, vaikka koulu toivoo välitunnillamahdollisimman runsasta liikkumista
 -Suuri 
 
 
Plussat
-Mahdollistaa sen, että jokaisella tunnilla pystytääntarvittaessa varustaa koko luokka digitaalisilla laitteilla
-Joissain tilainteissa voi motivoida oppimistehtävänsuorittamiseen (tosin omalla laitteella saattaa olla kiusaus tehdä sellaisiaasioita, joita ei koulun koneella voi tehdä, esim. pelata) 
 

Lauttakylän koulu :

Plussat
- oma kännykkä kätevin tapa osallistaa oppilasta

Miinukset
- mentäessä esim. metsään pitää oppilaan käyttää omaa datakattoa (lupa!)
- eri käyttöjärjestelmät ipadeissä, vaatii opettajalta paljon

Emme nähneet omien pädien tuomista kouluun järkevänä ajatuksena ollenkaan! Vain älypuhelimista, kännyköistä näimme potentiaalin...

Yläkoulu:

- Hieno asia, jos kaikilla on upeat laitteet.
Eriarvoisuus, kun kaikilla oppilailla ( vanhemmilla) ei ole varaa älylaitteisiin.
-  Pitäisikö perusopetuksen tarjota maksuton opetus. 
- lisää eriarvoisuutta