3.4 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Huittisten painopisteet laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista

Huittisten kaupungin perusopetuksessa painotetaan tasapuolisesti kaikkia laaja-alaisen osaamisen alueita. Mikäli koulu haluaa, voidaan lukuvuosisuunnitelmassa määritellä koulukohtaisia laaja-alaisen osaamisen painopistealueita.

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosiluokalla opettajan toimesta. Opetusta suunnitellessaan opettaja huomioi eri oppiaineissa laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöt ja tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen kehittymistä seurataan oppilaskohtaisesti oppilaan arvioinnin yhteydessä. Lukuvuoden päättyessä vuosisuunnitelman arvioinnissa arvioidaan koulukohtaisesti, kuinka laaja-alaisen osaamisen oppimista on edistetty lukuvuoden aikana.

Perusopetuksen tehtävää ja laaja-alaisen osaamisen opetusta täydentävät Huittisissa Kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä Huittisten kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma.