Hyvät käytännöt ja materiaalit (tukimateriaali)

Materiaalipankki (paikallinen ratkaisu)

Tätä sivustoa voidaan käyttää koulujen tai kuntien välisenä, yhteisenä materiaalipankkina, johon kerätään OPS-luokittelun mukaisesti hyviä käytäntöjä ja niihin liittyviä tukimateriaaleja.

Tukimateriaalit ja niiden linkit voidaan vaihtoehtoisesti liittää suoraan myös varsinaiseen opetussuunnitelmaan, jolloin tätä sivustoa ei erikseen tarvita.

Tukimateriaalia voidaan suorien linkkien lisäksi liittää sivustoihin myös esimerkiksi linkkilistan tai mapin avulla (katso oikea sarake).