Kirjallisuusvinkit

Kirjallisuusvinkit

Lauri Järvilehto: Hauskan oppimisen vallankumous
Rauno Haapaniemi ja Liisa Raina: Rakenna oppiva ryhmä
Liisa Keltikangas-järvinen: Maailman paras koulu
Hannele Cantell: Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
Maarit Korhonen: Herää koulu!
Hannele Niemi ja Jari Multisilta: Rajaton luokkahuone
Reija Salovaara ja Tiina Honkonen: Rakenna hyvä luokkahenki
Timo Saloviita: Yhteistoiminnallinen oppiminen
Innostava koulumuutos
Erno Lehtinen: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö