14.3 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Siirtymävaiheen tuki toiselta kolmannelle vuosiluokalle

Toisen vuosiluokan keväällä pidetään arviointikeskustelu, jossa on mukana luokanopettaja, oppilas, huoltaja sekä tarvittaessa muita oppilaan koulunkäynnin tuen kannalta tärkeitä henkilöitä. Arviointikeskustelun pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa.

Toisen vuosiluokan lopussa tarkistetaan mahdollinen erityisen tuen päätös, tiedotetaan oppilaille ja huoltajille uusista oppiaineista ja muista siirtymävaiheeseen liittyvistä asioista.

Siirtymävaiheet on kuvattu opetussuunnitelman ohjaussuunnitelmassa sekä esiopetuksen ja perusopetuksen vuosikelloissa.