13.3 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Siirtymävaiheen tuki esiopetuksesta perusopetukseen

Huittisissa esiopetusryhmät toimivat sekä päiväkotien että Sammun ja Lauttakylän koulun yhteydessä. Hallinnollisesti esiopetus on osa varhaiskasvatusta Lauttakylän koulun esiopetusryhmää lukuun ottamatta. Esiopetuksessa on mahdollista järjestää yhteisiä toimintahetkiä ja tilaisuuksia alkuopetuksen kanssa, jossa esiopetuksen oppilaat tutustuvat alkuopetuksen toimintaan. Mikäli esiopetusryhmä toimii koulun yhteydessä, koulun vuosisuunnitelmassa kuvataan mahdolliset esi- ja alkuopetuksen yhteissuunnittelun toteuttamisen periaatteet sekä suunnitelma esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnasta yhteistyössä esi- ja alkuopettajien kesken.

Oppilaan siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuosiluokalle tuetaan opettajien välisen yhteistyön avulla. Siirtymävaiheessa järjestetään siirtopalaveri, johon osallistuvat esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä esiopettaja ja luokanopettaja sekä mahdollisuuksien mukaan erityisopettaja. Toiselta kolmannelle vuosiluokalle siirryttäessä luokanopettajat sekä erityisopettaja keskustelevat oppilaista ennen vuosiluokan vaihtumista.

Siirtymävaiheet on kuvattu opetussuunnitelman ohjaussuunnitelmassa.