I-tason koulutuskokonaisuus

I-tason koulutuskokonaisuus

1.1 la-su (15h) Koripalloharjoittelu ja urheilijana kehittyminen

Koripalloharjoituksen suunnittelu ja arviointi, alkulämmittely ja cool down, hyökkäys- ja puolustusmalli ja niiden harjoittaminen, lasten urheilun perusteet, itseilmaisu ja vuorovaikutustaidot, valmentajana kehittyminen

1.2 la-su (15h) Taidon oppiminen ja opettaminen koripallossa


Koripallon perustaidot ja niiden opettaminen, taidon oppimisen ja opettamisen perusteet, monipuolisen harjoittelun merkitys, psyykkiset taidot ja ominaisuudet, valmentajana kehittyminen

1.3 la-su (15h) Fyysis-motorisen harjoittelun perusteet koripallossa

Harjoittelun perusperiaatteet, harjoittelun fysiologinen perusta, harjoittelun osa-alueet (koordinaatio-, liikkuvuus-, nopeus-, ja voimaharjoittelu) painopisteajatteluun perustuva harjoittelu ja sen suunnitteleminen, liiketaitoharjoittelu, psyykkisten taitojen harjoitteleminen

1.4 (15h) Itseopiskelujakso

Nuorisovalmennuseminaari
Lasten ja nuorten liiketaitokoulutukset, etc. (SUVAL)
Alueilla järjestettävät teemakoulutukset, muiden lajien tai järjestöjen koulutukset ym.
Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa
Unified-koripallo-ohjaajan koulutus
Erotuomarikoulutus

I-tason hyväksytty suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa jaksoilla sekä vähintään 15h erilaisia kursseja itseopiskelujaksolla 1.4. I-tasolla opiskelleen valmentajan suositellaan toimivan vähintään kaksi (2) vuotta ohjaajana kokeneen valmentajan alaisuudessa ennen hakeutumista II-tasokoulutukseen.