Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa

Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa

Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa, osa 1: Yksilö (8 h)

Aiheet: Lapsen näkökulma urheilussa, taitojen oppiminen, motoristen perustaitojen ja koripallotaitojen yhdistely, oppimisympäristö ja harjoituksen rakenne, leikkien ja viitepelien hyödyntäminen harjoittelussa

Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa, osa 2: Joukkue (8 h)

Aiheet: Ryhmädynamiikka, innostaminen ja pedagogiset työkalut, havaintomotoriikan ja päätöksenteon harjoittelu, kausisuunnitelmamalli, pelin kautta opettaminen

Avaintavoite:

Tarjota käytännön työkaluja ja syventää lasten valmentajien tieto- ja taitopohjaa. Saada lasten valmennukseen profiloituneet valmentajat saman pöydän ääreen pureskelemaan lasten valmennuksen erityispiirteitä. 

Kohderyhmä:

Koripalloliiton I-tason lähijaksot suorittanut ja jo käytännön valmennustyössä mukana olevat lasten valmentajat. Suositusalaikäraja 18 v.