Raportointi

Ohje - Loppuraportin kirjoituspalkkiot

Hankkeessa mukana ollut pilotoija voi laskuttaa loppuraportista (jossa on mukana hyvän käytänteet kuvaus) 5 työtuntia. Tunnin hinta 35 euroa.

Laskutus tehdään tässä liitteenä olevalla työkorvauslomakkeella.

Täyttäkää lomake niin, että laskutettavat viisi tuntia kirjataan kaikki samalle päivälle. Raporttia voi toki kirjoitella muinakin ajankohtina.

Esimerkkikirjaus:
  • Työtehtävä: mOppijat hankkeen loppuraportin kirjoittaminen
  • pvm: 12.12.2014
  • kellonaika 11-16
  • yhteensä. 5 t 0 min
  • á 35
  • yht. euroa: 175
Muita ohjeita kirjaukseen:

Henkilötiedot normaalisti.
Y-tunnusta ei tarvita.
Tilaisuus tai tehtävä, josta korvaus maksetaan on "mOppijat hankkeen loppuraportin kirjoittaminen"
Järjestäjä / toimeksiantaja on "Jyväskylän kaupunki - mOppijat hanke".

HUOM! Tärkeää: Työkorvauslomakkeen mukana on toimitettava kopio verokortista. Muuten ennakonpidätys on 60%.

Lähetä työkorvauslomake ja kopio verokortista osoitteeseen

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuspalvelut
Jarkko Lampinen
PL 341
40101 Jyväskylä
Viite: mOppijat -hanke / Jarkko Lampinen

Voitte lähettää työkorvauslomakkeet yhdessä nipussa porukalla tai kukin omansa, tällä ei ole merkitystä maksatuksen kannalta.

Työkorvauslomake on liitteenä.

Liitteet:

työkorvauslomake_2014.doc