Koulutuspäiviin osallistuminen ja sijaiskustannukset

Yleistä

Kaikissa koulutuspäivissä ja niihin liittyvissä sijaisuusjärjestelyissä on huomattava, että sijaiskuluja ei voi kohdistaa hankkeen kustannuksiksi. Hankkeen rahoitusmalli ei mahdollista sitä.

Tämä ohje kuvaa ne toimintamallit, joilla mOppijat -hankke voi helpottaa esimerkiksi sijaisten palkkaamista opettajien osallistuessa hankkeen koulutuksiin. Päätös sijaisen palkkaamisesta on aina kunnan tai koulun. Kunnat tai koulut voivat täydentää tätä ohjetta omalta osaltaan.

Tukihenkilöiden koulutuspäivien kustannukset

Tukihenkilöille maksetaan hankkeelle tehdystä työtä ohjausryhmän päätöksen mukaisesti 35 euroa / tunti.

Tukihenkilö voi järjestää hankkeen koulutuspäivän omalta osaltaan seuraavasti:
  1. Tukihenkilö ottaa päivän palkatonta virkavapaata
  2. Tukihenkilö laskuttaa päivän työtunnit hankkeelta
Kunta tai koulu voi halutessaan päättää, palkkaako se sijaisen koulutuspäivän ajaksi palkattoman virkavapaan "vapauttamalla" resurssilla. Sijaisuusjärjestely on aina kunnan tai koulun itsensä päätettävissä.

Mikäli tukihenkilö ei ole koulutuspäivän aikana palkattomalla virkavapaalla, tukihenkilö voi laskuttaa hankkeelta vain ne tunnit, jotka sijoittuvat hänen normaalin työaikansa ulkopuolelle.

Tukihenkilötuntien laskuttaminen tehdään seuraavasti:
  1. Tukihenkilö pitää kirjaa hankkeelle tehdyistä työtunneista liitteenä olevalla lomakkeella.
  2. Tunnit laskutetaan omalta opetustoimelta. 
  3. Kuopion ja Lahden opetustoimet laskuttavat tunnit sitten eteenpäin Jyväskylän kaupungilta / mOppijat -hankkeelta esim. kerran tai kaksi vuodessa.

Tykihenkilöiden tuntiraportit lähetetään seuraaviin osoitteisiin:

Jyväskylä:

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuspalvelut
Arja Salminen
PL 341
40101 Jyväskylä
Viite: mOppijat -hanke

Kuopio: Lukiotoimen osalta tuntilaskutuksen hyväksyy Leena Auvinen ja perusopetuksen osalta Kari Raninen. Hankesihteeri on Satu Kärsämä, joka kokoaa raportit.

Lahti:
Lahden kaupunki
Sivistystoimiala, perusopetuspalvelut
Marianne Heikkilä
Pl 141
15141 Lahti
Viite mOppijat

Liitteet:

tuntiraportti_moppijat.doc

Koulutuspäiviin osallistuvien opettajien kustannukset

Hanke ei voi maksaa sijaista koulutukseen osallistuvalle opettajalle. Seuraava malli on sen sijaan mahdollinen:
  1. Opettaja raportoi koulutuspäivän tunnit hankkeelle.
  2. Kunta käyttää raportoituja työtunteja osana kunnan omavastuuosuutta.
Kunta tai koulu voi halutessaan päättää, palkkaako se sijaisen koulutuspäivän ajaksi tuntiraportin "vapauttamalla" resurssilla. Sijaisuusjärjestely on aina kunnan tai koulun itsensä päätettävissä.

Koulutuspäivien työtuntien raportointi tehdään seuraavasti:
  1. Opettaja kirjaa koulutuspäivän tunnit liitteenä olevalla lomakkeella.
  2. Tuntiraportti lähetetään omalle opetustoimelle. 
  3. Kuopion ja Lahden opetustoimet lähettävät tuntiraportit Jyväskylän kaupungille marraskuussa 2014. Tuntiraporttien mukana on oltava kutakin opettajaa koskeva todistus palkanmaksusta, jossa näkyy yhden työtunnin hinta.
Opettajat lähettävät tuntiraportit seuraaviin osoitteisiin:

Jyväskylä:

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuspalvelut
Arja Salminen
PL 341
40101 Jyväskylä
Viite: mOppijat -hanke

Kuopio: Lukiotoimen osalta tuntilaskutuksen hyväksyy Leena Auvinen ja perusopetuksen osalta Kari Raninen. Hankesihteeri on Satu Kärsämä, joka kokoaa raportit.

Lahti:

Liitteet:

tuntiraportti_moppijat.doc

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä