Yksilöllisen oppimisen reitit

Yksilöllisen oppimisen reitit

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksilöllisen oppimisen reittejä lukiokoulutukseen. Hankkeessa rakennetaan mallia, jossa oppiminen mahdollistetaan sitomatta kursseja jaksoihin ja jossa lukiokursseja voi suorittaa myös omatahtisesti. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle tukea ja ohjausta yksilölliseen oppimiseen, sekä kehittää yksilölliseen oppimiseen soveltuvia sähköisiä arviointityövälineitä.