Lukion pedagogiikkaa uudistamaan

LUPU - Lukion pedagogiikkaa uudistamaan

Hankkeen päätavoitteena on lukiopedagogiikan kehittäminen siten, että perinteisen opettajajohtoisen frontaali-opetuksen ja koeviikkoon perustuvan yksipuolisen arvioinnin rinnalle kehitetään uusia opiskelijalähtöisiä toimintakulttuuria rohkaisevia, yhteisöllisiä oppimisen tapoja sekä uudenlaisia oppimisen arvioinnin tapoja.

Hankkeen kehittämisen ytimen muodostavat Joensuun lukiot ja Joensuun Mediakeskus yhdessä Lappeenrannan lukioiden ja Saimaan Mediakeskuksen kanssa.