Tiimioppiminen

Tiimioppiminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää pienryhmäoppimista tiimioppimisen mallilla, mikä sijoittuu perinteisen luokkaoppimisen ja yksilöllisesti etenevien opintojen väliin. Tavoitteena on madaltaa aitoa organisatorista ryhmäytymistä, yhteisöllistä opiskelua ja korostaa opiskelijoiden vahvuuksia ja asiantuntijuutta yhteistoiminnallisessa oppimisessa.