LUPU - lukion pedagogiikkaa uudistamaan

Hankkeyhteistyössä ovat mukana Joensuun Mediakeskus ja Saimaan Mediakeskus. Hankkeen rajoittajana Opetushallituksen valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.