Hyypänjokilaakso

Tervetuloa Kauhajoen kulttuuriympäristökasvatuksen sivuille!
Tämän materiaalipaketin tavoitteena on tarjota oppimateriaalia Kauhajoen koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kulttuuri ja kulttuuriympäristö käsitteisiin, syventää oppilaiden tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista.

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ennen kaikkea ympäristössämme kaikkea sitä, missä näkyy ihmisen käden jälki. Materiaalissa on käsitelty myös luontoa, koska luonnonolosuhteet kuten maastonmuodot ja maalajit vaikuttavat kulttuurimaiseman syntyyn. Toisaalta ihmisen toiminnan vaikutus näkyy luonnossa. Luontoa tarkastellaan näillä sivuilla siis kulttuuriympäristön näkökulmasta. Tavoitteena on myös ymmärtää, että kulttuurimaisema muuttuu koko ajan elinkeinojen, asumisen ja yhteiskunnan muuttuessa.

Materiaalipaketin erityiskohteeksi on valittu Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema sen sisältämien erityisten arvojen vuoksi.

Tehtävät on jaettu ikäkausipaketteihin, joissa on paljon toiminnallisia tehtäviä, mutta myös pohtimiseen haastavia ja tiedonhakua vaativia tehtäviä. Ikäkausipakettien lisäksi aineistoon on koottu ainekohtaisia tehtäviä ja materiaalia. Kokonaisuus syntyy peruskoulun aikana yhteisten kokemusten ja tehtävien välityksellä. Jos oppilaat dokumentoivat havaintojaan jokainen omaan digikansioonsa, peruskoulun päättyessä jokaisella on oma itse tehty digitaalinen kulttuuriympäristökirja. Tähän tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi peda.netin Kasvun kansio tai Portfolio.


Nina Jolkkonen-Porander 2017


Diashow Hyypän maisemista ja maisemanhoitoon liittyvistä hankkeista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä