Kuvien, videoiden ja tekstin lisääminen lapsen portfolioon

Lapsen kansion ylläpitäminen

Päiväkodin kasvattajat luovat lapselle oman kansion ja myöntävät vanhemmalle siihen ylläpitäjän oikeudet. Kasvattajat luovat kansiorakenteen eli otsikot lapsen sivulle. On tarkoituksena, että vanhemmat osallistuvat tähän prosessiin antamalla palautetta ja tekemällä ehdotuksia sekä tuottamalla sisältöä yhdessä lapsen kanssa. Tarkoituksena on, että lapsi oppii ajan kanssa huolehtimaan itse kansiostaan ja tekemään hyviä päätöksiä sisällön suhteen. On tärkeää, että sekä päiväkodin aikuiset että lapsen kotona olevat aikuiset kunnioittavat lapsen ajatuksia, valintoja ja päätöksiä alusta asti, kun harjoittelemme digitaalisen portfolion rakentamista. Lapsen luvalla vanhemmilla on oikeus poistaa tai lisätä materiaalia, on tärkeää että päiväkodissa tiedetään näistä muutoksista. Lapselle on tärkeää, että hän saa esitellä omaa kansiotaan kaikille itselleen tärkeille ihmisille ja saa heiltä postiviivista palautetta.

Lapsiryhmän etusivulla vanhemmilla on muokkaajan oikeudet eli he voivat kommentoida, mutta eivät muuttaa rakennetta. Kasvattajat voivat kertoa ja tiedottaa tällä sivulla ryhmän yhteisistä menneistä ja tulevista tapahtumista.

Päiväkodin etusivulla vanhemmilla on lukijan oikeudet ja sieltä voi lukea koko päiväkodin toimintaa koskevia ilmoituksia.

Vanhemmilla on myös käytössä OmaTila, johon voi halutessaan tallentaa perheen asioita. Yhteistyö päiväkodin kanssa tapahtuu kuitenkin lapsen omassa portfoliossa.