Diggaa mun digimatkaa

Tervetuloa Diggaa mun digimatkaa - Digga min digiresa -kehittämishankkeen sivuille!

Diggaa mun digimatkaa - Digga min digiresa -kehittämishanke kutsuu perheitä yhteiselle matkalle!

Tekijä: Kati Smeds

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla digitaalista portfoliota varhaiskasvatuksessa. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kasvun kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen myös vanhemmat saavat tunnukset. Digitaalisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden joustavaan portfolion tarkasteluun ja materiaalin tuottamiseen yhdessä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Vanhemmat osallistuvat kehittämistyöhön kyselyiden ja haastattelujen avulla.
Vanhemmat pääsevät kokeilemaan digitaalista portfoliota syksystä 2017 alkaen pilottiryhmissä Kirkkonummella, Keravalla ja Tuusulassa. Vanhempien kokemuksia kartoitetaan sähköisen kyselyn avulla talvella 2017-2018.

Digitaalisia portfoliota kokeillaan Peda.net-oppimisalustalle
Keväällä 2017 digitaalisen portfolion ja siihen liittyvän toiminnan mallia on suunniteltu Jyväskylän yliopiston johdolla. Kehittämistyö etenee syksyllä 2017 kokeiluvaiheeseen, jolloin pilottiryhmissä luodaan vanhempien suostumuksella lapselle oma digitaalinen portfolio Pedanet-oppimisalustalle.

Peda.net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä tietoturvallinen oppimisalusta, joka täyttää EU:n tieto-suoja-asetuksen vaatimukset. Peda.netissä oppija omistaa oman portfolionsa sisällön. Digitaaliseen portfolioon lapsi valitsee itselleen tärkeitä asioita, ajatuksia ja kokemuksia sekä varhaiskasvatuksen

että kodin arjesta. Vanhemmat voivat toimia lapsensa portfolion kommentoijana sekä tuottaa sisältöjä yhdessä lapsensa kanssa. Portfolion sisältöä hyödynnetään osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuu
Vuonna 2016 julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Diggaa mun digimatkaa - Digga min digiresa -hanke pyrkii edistämään toimintakulttuurin muutosta tarjoamalla lapsille mahdollisuuden viestiä ja tallentaa itselleen merkittäviä kokemuksia, oppimista ja arkea sekä vanhemmille mahdollisuuden digitaaliseen osallisuuteen lapsensa arjessa ja oppimisessa.

Tiivis hanke tuo yhteen laajan verkoston
Hankkeessa on mukana Kirkkonummen, Keravan ja Tuusulan kunnallinen varhaiskasvatus. Jyväskylän yliopisto kehittää ja tutkii mallin toimivuutta. Helsingin yliopisto tutkii lapsen oppimiskokemuksia sekä vanhempien osallisuuden kokemuksen muuttumista. Folkhälsan tukee ruotsinkielisen henkilöstön kouluttautumista hankkeessa. PRO koulutus ja konsultointi tuottaa pedagogisen johtamisen valmennuksen. Hanke toteutetaan Opetushallituksen tuella, joka päättyy 31.12.2017. Hanketta koordinoi Kirkkonummen kunta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä