Digitaalisen portfolion pedagoginen malli

Digitaalisen portfolion pedagoginen malli

Hankkeessa kehitettiin digitaalisen portfolion pedagoginen malli eli kuvaus siitä kuinka digitaalista portfoliota hyödynnetään lapsen ja huoltajan osallisuuden tukemisessa ja lapsen oppimaanoppimisen taitojen vahvistajana.

Liitteet:

Pedagoginen malli