Alueemme yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli

Yrittäjäominaisuudet

Yrittäjämäinen toiminta voidaan kuvata yrittäjäominaisuuksien avulla. Tällaisia ovat mm. sosiaalisuus/yhteistyökyky, tunteen tasapaino, kuuliaisuus, maltillisuus, tunnollisuus, uskaliaisuus, järkähtämättömyys, toisiin luottaminen, kokonaisnäkemys, rehtiys, itsevarmuus, luovuus, itsetunto, itsekuri, stressinsieto, tahdonlujuus, kokeilunhalu, kekseliäisyys, kunnostautuminen, ahkeruus, sinnikkyys, reippaus, uutteruus, tarmokkuus, jämäkkyys, määrätietoisuus, rohkeus, halu ottaa riskejä, kilpailunhalu, menestymisenhalu, aloitekyky, kovuus, häikäilemättömyys, itsekkyys, vaikutusvalta, rahan tavoittelu, yritteliäisyys, yrittäjähenki, neuvokkuus, sitkeys ja sisu. (Lähde: http://pyl.multiedition.fi/www/fi/julkaisut/vaitoskirjat/13.Erkki_Nevanpera.pdf sivu 44)

Näitä ominaisuuksia - toisia enemmän, toisia vähemmän - on hyvä harjoitella koulutyössä.

Yrittäjämäistä toimintaa imetään äidinmaidosta, saadaan kotikasvatuksesta, opitaan koulussa, saavutetaan kokemuksen avulla, jne. Se miten kaiken yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen toiminnan omaksumme ja tuomme sen julki, riippuu pitkälti myös omaamistamme arvoista ja asenteista, sekä opituista toimintamalleista. Kunkin yrittäjämäisen toiminnan motiivit myös vaihtelevat itsekkyyden ja yhteisöllisyyden välillä paljonkin.
(Lähde: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76736/Lenita_Hietanen.pdf?sequence=1 sivut 35-36)

TEHEMÄ POIS! Väylänvarren yrittäjyys- ja osallisuuskasvatuksen strateginen ja pedagoginen toimintaohjelma vuoteen 2027

Hankkeen aikana työstetty alueen suuntaviivat, strategia, yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen julkaistaan 16.9.2017 yrittäjyyskasvatusseminaarissa Kolarissa.

Seminaaripäivä järjestetään osana ESR-rahoitteista Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut-hanketta. Seminaari on suunnattu pääasiassa hankkeen toiminta-alueen (Pellon, Muonion ja Kolarin kuntien) peruskoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstölle, rehtoreille, yrittäjille, esimiehille, kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, kolmannen sektorin toimijoille sekä muille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille sidosryhmille.

Seminaarin tavoitteena on julkaista ja perehtyä strategiaan sekä saada oivalluksia siitä, mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa ja miten sitä voisi omassa työssään hyödyntää.

Katso oheisesta linkistä päivän ohjelma ja ilmoittaudu mukaan seminaariin!

Seminaarin jälkeen strategia julkaistaan sähköisessä muodossa näillä sivuilla ja on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä