Huoltajalle

KÄYTTÄYTYMISEN OHJAUS JA KURINPITOTOIMET

Kuuhankaveden koulun käyttäytymisen ohjaamisen ja kurinpitotoimien käytänteet ovat syntyneet vuosien saatossa osaksi toimintakulttuuria. Yhteisiä keskusteluja linjauksien tarkentamisesta on käyty ja käydään uudessa koulussa, kun uusia tarpeita ilmenee, yleensä vähintään kerran lukuvuoden aikana.

Käyttäytymisen ohjaaminen ja kasvatuksellinen ohjaus ovat jokapäiväistä toimintaa - kurinpitorangaistukset toivottavasti harvinaistuva luonnonvara. Alla olevat käytänteet on hyväksytty opettajien kokouksessa 8.12.2020.

A. MYÖNTEISET KASVATUSMENETELMÄT ja toivotun käyttäytymisen vahvistaminen positiivisella palautteella

- ensisijaisena kasvatusmenetelmänä oppilaita kannustetaan hyvään käytökseen ja myönteiseen toimintaan arjen eri tilanteissa (palkintopisteet, positiivinen palaute, tietyt vapaudet jne)

B.
KASVATUKSELLINEN OHJAUS (lievät rikkeet – eivät vaadi kirjaamista Wilman kurinpitoon /rangaistuskirjaan)

- esimerkiksi myöhästyminen, välitunti- ja siirtymätilanteet, kotitehtävien unohtaminen, oppitunnin häiritseminen, kiroilu

oppilaan kuuleminen

- tiedoksi huoltajille Wilmaan tuntimerkinnät -kohtaan, jolloin tieto välittyy vanhemmille (ja luokanopettajalle) tai soitto huoltajille

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita sekä tarkistaa oppilaan tavarat (POL36§, d, e)

Toimenpiteet

1. Koulun aikuisen huomautus
- epäkohdan havainnut aikuinen huomauttaa tai puhuttelee oppilasta

2. Punainen lappu -käytäntö
- Punaiset laput merkataan Wilmaan (ei enää paperilappuja).
- Kolmen punaisen lapun jälkeen annetaan jälki-istunto.

3. Luokanopettajan puhuttelu

- mikäli oppilas saa useamman huomautuksen samasta asiasta

4. Välituntikielto

- välituntiin liittyvistä, toistuvista rikkeistä, opettaja/avustaja valvoo

5. Oppitunnin aikainen rauhoittuminen (alle 15 min)

- aikuisen valvonnan alaisena

C. KASVATUSKESKUSTELU ja KURINPITOTOIMET (opettaja tai rehtori määrää, selvät rikkeet – Wilman kurinpitoon/ rangaistuskirjaan kirjattavat toimenpiteet)

- huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysaste

- oppilaan kuuleminen

- kirjataan Wilman kurinpitoon, ilmoitetaan huoltajalle puhelimella tai Wilma-viestillä

- vahingon korvaaminen tulee huomioida kurinpitotointa määrättäessä ( POL35§)

- oppilas määrätään korjaamaan tai korvaamaan tekemänsä vahinko

- korvausvelvollisuus, jos rikottua ei saa korjattua

- esim: oppilas sotkee ruokalassa -> oppilas siivoaa jälkensä

Toimenpiteet

  1. Opetuksen epääminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tuntia pitävän opettajan päätöksellä tai jäljellä olevan työpäivän ajaksi rehtorin päätöksellä

- aikuisen valvonnan alaisena

- jos työpäivän ajaksi, niin vaarana oltava, että turvallisuus kärsii tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti. Oppilaalle järjestettävä tarvittava oppilashuolto.

  1. Kasvatuskeskustelu

- toistuva rike samasta asiasta tai yksittäinen vakavahko rike

- huomioidaan huoltajan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun

- kasvatuskeskustelun toteuttaa luokanvalvoja tai opettaja

- voi olla kahdessa osassa, jolloin huoltaja pääsee halutessaan mukaan

- esim. törkeä kielenkäyttö, jatkuva oppitunnin häiritseminen, epäkunnioittava käytös toisia kohtaan, vilppi, koulun järjestyssääntöjen rikkominen

  1. Jälki-istunto

- 0,5-2 tunnin jälki-istunto asian vakavuuden ja lapsen kehitysasteen mukaan

- tieto aina suullisesti oppilaalle ja myös luokanopettajalle

- esim. varastaminen, väkivalta, ilkivalta, tupakointi

- jos samasta aiheesta on ollut kasvatuskeskustelu, seuraa seuraavaksi jälki-istunto

  1. Kirjallinen varoitus, rehtori

- esim. vaarantaa vakavasti muiden turvallisuuden, toistuvia jälki-istuntoja väkivallan käytöstä tai yksittäinen vakava väkivallanteko.

  1. Määräaikainen koulusta erottaminen

- enintään 3 kk, rehtori toimittaa lautakunnan päätettäväks

JOPO-luokalle haku-info

Jopo on joustavaa perusopetusta. Tavoitteena on peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka.

Jopo-opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

Lisätiedot:

Jari Matikainen, erityisopettaja (JOPO-opettaja), 040-3504970
Linda Pellinen, JOPO-ohjaaja, 050 - 383 7132

Vantaan Hämeenkylän koulun rehtorin Pasi Majasaari kertoo, mistä JOPO-opiskelussa on kysymys >>

https://www.youtube.com/watch?v=BAh2UWF8yYM 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä