Opiskeltavat aineet

Aineenopettajat

Opettajista voidaan tehdä linkit heidän omiin tiloihin.
  • Arto Karsikas, 5-6 lk opettaja, rehtori
  • Kaija Aakko, 3-4 lk opettaja
  • Noora Jauhiainen, 1-2 lk opettaja
  • Hanne Liukkonen, koulunkäynninohjaaja, kuvisope 3.-6. lk