Hyvä tietää koulun tilojen käytöstä

Koulumme iltakäytöstä

Koulun tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö:

Tuomaalalla ja Poikkimäellä on käytössä avain, jolla pääsee koulun pohjoispäädyn ulko-ovesta sisään liikuntasaliin. Muihin tiloihin mm.varastoihin avaimella ei pääse. Rehtorilta anotaan sekä vakiokäyttövuorot että ilmoitetaan yksittäiset vuorot. Liikuntasalissa on seurantavihko, johon käyttäjät merkitsevät läsnäolijat. Perheen aikuinen vastaa aina salin käytöstä.
Ohjeet:
1. Jokaiseen käyttökertaan tulee olla rehtorin lupa. On olemassa vakiolupia, jotka on anottu ja myönnetty, ja erikseen johonkin tiettyyn tapahtumaan kysytty lupa.Jos koulun tiloista tavataan henkilöitä, joille ei ole lupaa myönnetty, he ovat luvattomasti tunkeutuneet tiloihin ja niihin tullaan puuttumaan.
2. Ei ole tarkoitus, että koulun sisätiloista tulee kylän nuorisotila, johon kokoonnutaan iltaa viettämään. Sellaisiin tarkoituksiin ei tulla lupia myöntämään.
3. Vaikka koulun ovi/ovet tai ikkunat olisivat jääneet tai jätetty auki, ilman lupaa ei sisälle saa tulla. Kun lupa on myönnetty, tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
a) Katso, että käyttämäsi tila jää vähintään yhtä siistiin kuntoon kuin se oli tullessasi.
b) Wc -tiloja saa käyttää, mutta hyviin ja itsestään selviin tapoihin kuuluu, että pytty on vedetty ja wc jää muutoinkin siistiin kuntoon.
c) Sisätiloissa liikutaan jälkiä jättämättömillä jalkineilla (ei ulkokengillä).
d) Näyttämön vasemmassa reunassa olevaan vihkoon tulee kirjata kävijät kellonaikoineen ja mahdolliset muut huomiot. Jos jotain menee rikki, ilmoita oma-aloitteisesti koluin rehtorille.
e) Keittiötiloihin ei ole lupa mennä kuin vain kerholaisilla, joilla kerhon pito sitä edellyttää.
4. Koulun kaukalo on alakoululaisten ja heitä nuorempien käytössä klo 19.00 asti. Isompia voi olla mukana, jos alakoulun oppilaat niin haluavat. Vastaavasti klo 19.00 jälkeen kaukalo on isompien oppilaiden käytössä ja pienempiä voi olla isompien luvalla mukana. Viikonloppuisin pitää löytää keskinäinen tasapuolisuus ja sopu.