Oppiaineet

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Siinä on säädetty eri oppiaineiden vähimmäistuntimäärät. Paikalliseen päätöksentekoon jää ratkaisut valinnaisten aineiden toteutuksesta ja minimin ylittävät tunnit. Steinerkouluissa tuntimäärät ovat usein hieman korkeampia kuin peruskouluissa johtuen sen erityispiirteistä, taiteellis-toiminnallisista painotuksista.

Fredrika-koulun opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Perusteissa on erikseen säädetty muutamia steinerkouluja koskevia poikkeuksia. Steinerkoulujen opetuksen järjestämisluvissa on myös säädetty, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 6 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää. Myös tämä näkyy opetussuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä