Ajankohtaisia tiedotteita

Koonti kyselyyn huoltajien osallisuudesta

Koonti kyselyyn huoltajien osallisuudesta

 

Marras-joulukuun vaihteessa 2020 teimme teille huoltajille kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksessa.

Vastausprosentti kyselyyn oli 39%. Kiitos vastauksistanne!

 

Tärkeimpänä vaikuttamisen foorumina sekä oman lapsen varhaiskasvatukseen että koko kaupungin varhaiskasvatukseen pidettiin päivittäisiä kohtaamisia oman lapsen ryhmän työntekijöiden kanssa. Varhaiskasvatuskeskustelut koettiin toiseksi parhaaksi väyläksi vaikuttaa oman lapsen varhaiskasvatukseen.

 

Päivittäisessä käytössämme olevat Päikky ja Pedanet sekä esikoululaisilla käytössä oleva Wilma, olivat lähes kaikille tuttuja.

Toimivimpana tiedonvälityksen kanavana pidettiin Päikkyä. Suurin epäkohta vastausten perusteella oli liian monen kanavan seuraaminen.

Päikky sai paljon positiivista palautetta ja sen käyttöä toivottiin vielä enemmänkin. Pedanet jakoi mielipiteitä, mutta useamman mielestä Pedanet koettiin hankalaksi käyttää.

 

Erilaisia päiväkodin yhteisiä tapahtumia toivottiin lisää ja myös vanhempainiltoja, joissa olisi päättäjiäkin paikalla.

Poikkeusolojen vuoksi vastaavat tapahtumat jäivät viime vuonna pitämättä.

 

Forssan kaupungin nettisivuilta osoitteesta

https://www.forssa.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/huoltajien-osallisuus-ja-palvelujen-arviointi/

löytyy tietoa siitä, miten huoltajien osallisuutta ja palvelujen arviointia toteutetaan Forssan varhaiskasvatuksessa.

 

Nettisivuilla on tietoa mm. siitä, miten Päikky ja Pedanet eroavat toiminnoiltaan. Päivittäisessä yhteydenpidossa huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä on käytössä Päikky-mobiilipalvelu, joka toimii etenkin huoltajien omaan lapseen liittyvien kysymysten ja teemojen vuorovaikutusvälineenä.

Pedanet -alustalla puolestaan viestitään varhaiskasvatusyksiköiden pedagogiasta sekä arjen toiminnasta. Pedanetista löytyvät myös mm. lasten sähköiset kasvunkansiot. Molemmilla kanavilla on siis oma tärkeä rooli lapsen varhaiskasvatuksessa.

 

 

Yhteistyöterveisin,

Varhaiskasvatuksen väki

 

Päikkytiedote 6.10.2020 VASU ja LEOPS keskusteluista

Hyvät huoltajat!

Teidän ja varhaiskasvatuksen toimijoiden väliset Vasu-keskustelut ja LEOPS-keskustelut esiopetuksessa sekä muut lapsenne hyvinvointia edistävät tapaamiset ovat merkittävä osa lapsituntemuksemme kasvattamista, lastenne laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamista sekä teidän kuulemistamme lapsenne parhaina asiantuntijoina.

Viime päivien pandemiatilanteen kehityksestä johtuen esitämme em. keskusteluihin liittyen, että järjestäisimme ne mahdollisuuksien mukaan etänä sähköisesti esim. TEAMS-keskusteluina. Jos mobiililaitteen tai tietokoneen avulla toteutettava keskustelu ei teille ole mahdollinen, järjestämme toki lähitapaamisenkin. Tällöin huolehditaan tapaamisen aikana turvaväleistä, käytetään kasvomaskeja (maskin saa päiväkodista) ja huolehditaan käsihygieniasta

T. Varhaiskasvatuksen väki

Lapsiperheiden palveluohjaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä