Pihakoivun päiväkoti

Vuodenvaihteen hoidontarve 23.12.2019-6.1.2020 kysely Päikyssä

KYSELY ON AUKI PÄIKYSSÄ MA 11.11.-MA 25.11.2019 VÄLISEN AJAN.

Tiedot hoito- ja loma-ajoista taritsemme ruokahuollon ja henkilökunnan määrän kartoittamiseksi.

Päivystysaikana pe 27.12. – ti 31.12.2019 on avoinna Pihakoivun päiväkoti. Muut päiväkodit ovat suljettuina.

Esiopetusta ei järjestetä ajalla 23.12.2019 -6.1.2020. Mikäli lapsella on tänä aikana hoidontarvetta, lasketaan hoitoaika käytettyjen tuntien mukaan (ei siis maksutonta 4h esiopetusta)

Jos tarvitsette hoitoa, varatkaa hoitoaika Päikyssä. Alla ilmoittamistanne poissaolopäivistä tulee automaattisesti Päikkyyn merkintä ”suunniteltu vapaa”.

HUOMIOIKAA;

PÄIKKY SULKEUTUU POIKKEUKSELLISESTI SU 15.12.2019 KAHDEN VIIKON AJALLE.  Siihen mennessä pitää merkitä Päikkyyn hoitoajat ja vuorolasten kohdalla sähköpostiin pihakoivu@forssa.fi pyhäpäivien osalta tarkat hoitoajat ajalle ma 23.12.2019 –ma 6.1.2020

Yhteystiedot

Pihakoivun päiväkoti, Kuhalankuja 3, 30420 Forssa

Hippiäiset 040-8258244
Tiaiset 040-6471827
Peipposet 040-8259130
Satakielet 050-4129484

Päiväkodin johtaja Marjut ”Maiju” Leino 050-5640058
marjut.leino@forssa.fi

Varajohtaja Sari Lintula, 040-3587176
sari.lintula@edu.forssa.fi 


pihakoivu@forssa.fi

henkilökunnan sähköposti;
etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi

Opetushallituksen tiedote huoltajille

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja

 

1.8.2019

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Abilita) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.9.2019 lähtien.

 

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Forssan kaupungin nettisivuilla:

https://www.forssa.fi/kaupunki-ja-hallinto/saannot-ja-rekisteriselosteet/rekisteriselosteet/

 

 

Lisätiedot: