Äidinkieli ja kirjallisuus

"Oppe nyt wanha ia noori", kirjoittaa Mikael Agricola teoksessaan Abckiria (1543).

Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista. — Kungfutse

Tekijä: Pasi Haavisto

TERVETULOA LUKION ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPISKELUN ÄÄREEN!

Kurssit sisältävät

 • lukemista - kirjallisuutta ja mediatekstejä
 • tekstien analysointia ja pohdintaa - tekstiteoriaa
 • kirjallisen esitystaidon kehittämistä
 • suullisen viestinnän harjoittelua.
Nämä suoritetaan tekemällä vaaditut kirjalliset ja suullisesti esitettävät tuotokset. Kurssiarvosana määräytyy siis kurssin aikana tehtyjen tuotosten ja koeviikon kokeen perusteella.
 • Pakollisia kursseja on kuusi. Ne suoritetaan numerojärjestyksessä, sillä seuraava kurssi rakennetaan aina edellisessä kurssissa opiskeltujen sisältöjen varaan. Kurssit muodostavat oppimisjatkumon, ja kurssien suoritusjärjestyksestä voidaan joustaa lähinnä vain poikkeustapauksissa.
 • Suositus on, että ensimmäisenä vuonna opiskellaan kurssit ÄI1, ÄI2 ja ÄI3, toisena vuonna ainakin kurssit ÄI4 ja ÄI5. Kurssi ÄI6 suoritetaan yleensä abivuonna.
 • Syventäviä kursseja suoritetaan yleensä abivuonna, mutta esimerkiksi puheviestinnän kurssille (ÄI7), tukikurssille (ÄI10), kirjallisuuden kurssille (ÄI11) ja luovan kirjoittamisen kurssille (ÄI13) voi osallistua milloin tahansa.
 • ÄI8 on kirjoittamisen taitoja vahvistava kurssi, ja sellaisena se on tarkoitettu erityisesti yo-kokeeseen valmentavaksi kurssiksi.
 • ÄI9-kurssilla vahvistetaan lukemisen - analysoinnin ja tulkinnan - taitoja. ÄI9-kurssi valmentaa yo-kokeen lukutaidon kokeeseen.
 • ÄI10 on äidinkielen tukikurssi niille, joilla on vaikeuksia kirjoittamisen ja lukemisen taidoissa.
 • ÄI11 on kirjallisuuden kurssi erityisesti niille, jotka ovat innokkaita lukijoita tai draaman (myös elokuvan) katselijoita. Hyödynnä harrastuksesi kurssisuorituksena.
 • ÄI12 on vaikuttamisen kurssi niille, jotka ovat kiinnostuneita kaikenlaisesta vaikuttamisesta, esim. mainonnasta ja politiikasta. Kurssi tukee yo-kokeessa tarvittavien tietojen ja taitojen opiskelua.
 • ÄI13 on luovan kirjoittamisen kurssi niille, jotka haluavat kokeilla kaunokirjallista ilmaisua. Kurssilla harjoitetaan myös retorisesti hallitun ja luovan esseekirjoittamisen taitoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä