HI4

Kurssin keskeiset sisällöt

Tekijä: Mikko Palonen
Antiikin kulttuuripiiri
 • kulttuurit ja elämäntavat
 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

Keskiajan kulttuuri
 • keskiaikainen maailmankuva
 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Uuden ajan murros
 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • reformaation merkitys
 • itsevaltiuden ajan kulttuuri

Valistuksen aikakausi
 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

Aatteiden ja teollistumisen aika
 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

Monimuotoinen nykyaika
 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
 • kulttuurin globalisoituminen
 • sukupuoliroolien murros
 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti