Kurssin sisältö

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Tavoitteet
 • Harjoitellaan työ- ja opiskelupaikan hakemiseen liittyviä taitoja
 • Parannetaan opiskelu- ja työelämätaitoja
 • Kehitetään muodollisissa tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja
 • Harjaannutaan suhteuttamaan omaa osaamista kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 (Classroomissa kuuntelu- ja luetunymmärrystehtäviä tasojen mukaan jaoteltuna)

Aihepiirit
 • Jatko-opinnot ja urasuunnitelmat
 • Välivuosi
 • Talouselämä
 • Yrittäjyys
Kurssin työt
 • Glossaries: EDUCATION, WORK, ECONOMY
 • Kielioppi: adjektiivit, adverbit, epäsuora esitys ja aikamuotoharmonia, lauseenvastikkeet ja prepositioilmauksia: Adjektiivi / substantiivi / verbi + prepositio
 • Kirjallisia tehtäviä: CV, Kurssiaine, presenting a Canadian (or a country of your choice) university programme (SLIDESHOW)
 • Suullisia tehtäviä: job interview (taking the role of both interviewer and interviewee) and introducing a foreign university programme in groups of four
 • Kurssin arviointi: sanakokeet 20%, kuuntelu 20%, kielioppi/sanastoloppukoe 20%, luetun ymmärrys 20%, kirjoitelma+ kurssin kirjalliset työt 20%
 • Tekemättömät kurssityöt (Classroom) ja selvittämättömät poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan alentavasti
 • Selvitä kaikki poissaolot viipymättä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä